Fatura, Mal Satışından Önce Düzenlenebilir mi?

Fatura, Mal Satışından Önce Düzenlenebilir mi?

Evet düzenlene bilir. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından konunun da yer aldığı 08.06.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8143-367 sayılı özelge mevcuttur.

İlgili özelge de ” ………fatura tahakkuka ilişkin bir belge olduğundan düzenlenmesi bedelin ödenmesi değil, malın teslimine veya hizmetin ifasına bağlıdır. Bu itibarla, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı andan itibaren yedi günlük süre içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak istenilmesi halinde mal tesliminden veya hizmet ifasından önce fatura düzenlenmesi mümkündür.” denilmiştir.

Mal alışı veya hizmet ifası durumunda ödemenin alıcı tarafından değil de bir başkası tarafından yapılması halinde fatura alıcıya düzenlene bilir mi?

Aynı özelgede ” Bedelin malı satın alan kişi yerine başkası tarafından nakit veya kredi kartıyla ödenmesi, faturanın malı satın alan adına düzenlenmesini engellemeyecektir. ” ibaresi de yer almaktadır.                  

İlgili özelgeye aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/92869

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..