Faturada Kdv’ nin ayrıca gösterilmesi

Faturada Kdv’ nin ayrıca gösterilmesi

3065 sayılı katma değer vergisi kanunu 34. maddesinde
“ 1. yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir.”

  1. katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği maliye ve gümrük bakanlığınca tespit olunur.” denilmektedir.

Ayrıca 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 20/4 maddesinde, belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile, bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedelinin KDV dahil edilerek tespit olunacağı ve verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilemeyeceği belirtilmiştir.
Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile, bedelin biletle tahsil edildiği işlerin dışında ki işlerde Kdv ‘ nin indirim konusu yapılabilmesinin şartlarından birinin, faturada kdv’nin ayrıca gösterilmesinin zorunlu olduğu vurgulanmıştır. Kdv ‘ nin faturada ayrıca gösterilmeyip Kdv dahil yazılması durumunda Kdv indirim konusu yapılamayacağı açıktır.

Örneğin: Deftere tabi nakliyecilik faaliyeti ile iştigal eden şoför esnafı kamyonu için yedek parça satın aldığında satıcı faturada Kdv‘ yi ayrıca gösterdiğinde Kdv’ yi indirim konusu yapabilecek fakat satıcı tarafından düzenlenen faturada kdv ayrıca gösterilmeyip kdv dahil olarak belirttiğinde Kdv indirim konusu yapılamayacaktır.

Benze Kavramlar         :

Kdv dahil fatura

faturada kdv nin gösterilmesi

faturada kdv nin ayrıca gösterilmesi

faturada kdv ayrıca gösterilmelimi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..