Galericiyim ve İkinci El Araç Ticareti İle İştigal Ediyorum. Bir Başka Galericinin Bana Satmış Olduğu İkinci El Araç İçin Düzenlediği Özel Matrahlı Fatura İle Aldığım Araç İçin Bende Özel Matrahlı Fatura Düzenliyebilimiyim?

Galericiyim ve İkinci El Araç Ticareti İle İştigal Ediyorum. Bir Başka Galericinin Bana Satmış Olduğu İkinci El Araç İçin Düzenlediği Özel Matrahlı Fatura İle Aldığım Araç İçin Bende Özel Matrahlı Fatura Düzenliyebilimiyim?

İkinci el motorlu taşıt ticaretinde özel matrah satıcının sadece araç karına % 20 KDV uygulayarak faturalandırdığı bir uygulamadır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ” 4.9. İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti ” ile ilgili kısımda ve 2.5. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi ” kısmında gerekli açıklamalar yer almaktadır.

Özel Matrah uygulanabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı önemli kurallar belirlemiştir.

Özel Matrah Uygulaması yapacak kişilerin

Kural 1) Yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler tarafından uygulanacaktır.

Kural 2) İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacir veya esnaf olmak gerekmektedir.

Kural 3) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanabilmesi için, araç veya taşınmazın basit tadil, bakım ve onarım işlemleri dışında vasfında esaslı değişiklik yapılmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ” 2.5. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi ” bölümünde ” Öte yandan, 28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan binek otomobili teslimlerinde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka bir yetkili satıcıdan özel matrah uygulanarak satın alınan binek otomobiller, %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobil olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu araçların tesliminde satış bedelinin tamamı üzerinden %1 oranında KDV hesaplanır.” denilmektedir.

Dikkat 10.07.2023 tarihinden itibaren % 18 olarak uygulanmakta olana KDV oranı % 20 olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Sonuç : Yapılan gerekli izahlar sebebiyle İkinci el motorlu taşıt ticareti ile iştigal eden bir mükellef başka bir yetkili satıcı tarafından kendisine Özel Matrah hükümlerine tabi fatura düzenlenmiş ise bu durumda alıcı Özel Matrah hükümlerinden faydalanamaz aldığı binek aracının satış bedelinin tamamına % 1 KDV uygulaması gerekmektedir.

 

Benzer Kavramlar :

Özel matrahlı alınan araç için alıcı özel matrahlı fatura düzenleyebilir mi?

Özel matrahlı araç özel matrahlı satılabilir mi

Özel matrahlı alınan araç özel matrahlı satılabilir mi

Özel matrahlı alınan araç özel matrahlı satılır mı

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..