Gelir Vergisi Mükelleflerinde Finansman Gider Kısıtlaması

Gelir Vergisi Mükelleflerinde Finansman Gider Kısıtlaması

193 sayılı Gelir Vergisi kanunun 41. maddesi ” Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler ” başlığını taşımakta olup 9. maddesinde ”  Gelir vergisi mükelleflerinde gider kısıtlaması ile ilgili ” 9. Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere (700 Sayılı KHK’nın 45 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 09.07.2018)Cumhurbaşkanınca(**) kararlaştırılan kısmı.

 

Benzer Kavramlar :

Şahıslarda finansman gider kısıtlaması

Şahıslarda gider kısıtlaması

Bilanço usulünde finansman gider kısıtlaması

Bilanço usulünde gider kısıtlaması

Gelir vergisi gider kısıtlaması

Gelir vergisi mükellefleri gider kısıtlaması

Şahıs işletmeleri finansman gider kısıtlaması

Şahıs işletmeleri gider kısıtlaması

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..