Gider Pusulasında Yeni Uygulama

Gider Pusulasında Yeni Uygulama

26 Ekim 2021 tarihli 31640 sayılı resmi gazete de yayınlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23. maddesi ile Gider Pusulasının Düzenlenmesi hususunda yeni bir uygulama başlatılmıştır.

7338 sayılı kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 234. maddesinde düzenleme yapılmıştır.

Yaptırdıkları iş veya satın aldıkları mallar için Gider Pusulası düzenlemek zorunda olan mükellefler VUK 234. maddesinin  4. bendinde ki sürelere uymak kaydı (7 gün) ile satın almış oldukları malların ve yaptırdıkları işlerin (hizmetlerin) bedellerini banka, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları veya PTT aracılığıyla ödenmesi halinde ve ödeme belgelerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 234. maddesinin 2. bendinde ki bilgileri ihtiva etmesi halinde bahsi geçen kurumların düzenlediği belgeler Gider Pusulası yerine geçer.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 234. maddesinin 2. bendin gereğinde Gider pusulasında yer alması gereken bilgiler aşağıda sayılmıştır.

1- İşin mahiyeti,

2- Emtianın cins ve nev’i

3- Miktar

4- Bedelini

5- İş ücretini

6- İşi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlariyle soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını)

7- Adreslerini

8- Tarihi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

One thought on “Gider Pusulasında Yeni Uygulama

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..