Hayvansal Ürünlerde KDV Oranları

Hayvansal Ürünlerde KDV Oranları

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

 

İşlenmiş etlerde uygulanması gereken KDV oranı

30.05.2012 tarihli B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-126 sayılı Özelge

İşlenmiş etlerde uygulanması gereken KDV oranı

2011/2466 sayılı BKK ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 2 no.lu faslında yer alan mallar 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasına dahil edilmiştir. Buna göre, 28/11/2011 tarihinden itibaren büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının etlerinin toptan teslimi %1, perakende teslimi ise %8 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

1- TGTC nin 2 no.lu faslında “Etler ve yenilen sakatat” tanımlanmıştır. 2 no.lu fasıl kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların etleri ve sakatatı dahil olmak üzere tüm hayvanların etleri ve sakatatı (mide, işkembe, şirden, bağırsaklar, mesane hariç) ile kümes hayvanlarının; kemikli, kemiksiz, yağlı, yağsız çiğ et ve sakatatı, doğranmış veya kıyma haline getirilmiş, saklanmak veya muhafaza edilmek üzere; soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, enzimlerle (paparin gibi) yumuşatılmış, ürünün karakterini değiştirmeyecek şekilde baharat ilave edilmiş, pişmeyecek şekilde haşlanmış etleri  yer almaktadır.

            Buna göre, TGTC nin 2 no.lu faslı kapsamında değerlendirilen taze veya dondurulmuş;

– etler (kıyma dahil)

– büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının etlerinden, yaprak halinde veya diğer şekillerde (kıyma), ürünün karekterini ve taze etin iç yapısını değiştirmeyecek şekilde yumuşatılan ve baharat ilave edilerek hazırlanan çiğ döner (eti) (etin karakteristik özelliklerinin yok olmasına ve iç hücre yapısının değişmesine neden olacak derecede işlemden geçirilenler TGTC nin 16 no.lu faslında yer alır)

– büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının etlerinden, ürünün karakterini ve taze etin iç yapısını değiştirmeyecek şekilde yumuşatılan ve baharat ilave edilerek hazırlanan marin et,(etin karakteristik özelliklerinin yok olmasına ve iç hücre yapısının değişmesine neden olacak derecede işlemden geçirilenler TGTC nin 16 no.lu faslında yer alır)

2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek 28/11/2011 tarihinden itibaren toptan tesliminde %1, perakende tesliminde %8 oranında KDV uygulanacaktır.

2- 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (A/12) nci sırasında “TGTC nin 16 no.lu faslında yer alan mallar” sayılmıştır.

            TGTC nin 16 no.lu faslında, “Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları” tanımlanmıştır. Bu fasılda ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları veya bunların herhangi bir bileşimini içeren gıda müstahzarları yer almaktadır. Bu müstahzarlar arasında et ve sakatatın, kan, balık, kabuklu hayvanların, yumuşakçaların, veya diğer su omurgasızlarının; pişirilmiş veya pişirilmemiş sucuk, sosis ve benzeri müstahzarları, suda kaynatılmış, su buharında haşlanmış, kızartılmış, fırınlanmış, kavrulmuş ya da başka şekilde pişirilmiş olanları, hülasaları, suları, salamura ve konserve edilmişleri, havyar veya havyar ikameleri gibi balık yumurtasından hazırlananları, katkı maddeleri ile (ekmek kırıntısı, hamur, mantar, baharat, tuz ile birlikte) hazırlananları, kabuklu hayvanların kabuklarından ayrılarak buhar ya da suda pişirilmiş olanları sayılabilir. Bunlar TGTC’nin 2 no.lu faslındaki işlemlerden daha ileri derecede işlem görürler.

Buna göre, büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının etlerinden ürünün karakterini ve taze etin iç yapısını değiştirecek şekilde hazırlanan veya pişirilen ürünler, TGTC nin 16 no.lu faslı kapsamında değerlendirilmekte olup 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (A/12) nci sırasında yer alan bu ürünlerin toptan ve perakende teslimi %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

 

Hazır köfte tesliminde uygulanacak KDV oranı

02.10.2015 tarihli 39044742-KDV 28-83965 sayılı Özelge

…muhtelif hazır köftelerin, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (A/12) nci sırasında değerlendirilerek, toptan ve perakende teslimlerinin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

 Kümes hayvanlarının canlı ve cansız olarak toptan tesliminde KDV oranı

03.03.2017 tarihli 41931384-130[28-2016-56]-10 sayılı Özelge

…canlı kümes hayvanlarının 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin A/1-a sırası kapsamında, bunların etleri ve yenilen sakatatları ile yağlarının ise aynı listenin A/1-b sırası kapsamında değerlendirilmesi ve bu ürünlerin ithali ile toptan veya perakende tesliminin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Canlı hayvanların satışında KDV oranı

29.03.2017 tarihli 18008620-130[2016-701-53]-15520 sayılı Özelge

  • Ördek, yumurta tavuğu, keklik, sülün ve bıldırcın anılan BKK eki (II) sayılı listenin A/1-a sırası kapsamında olduğundan bunların ithali ile toptan ve perakende teslimi % 8 oranında,
  • Koyun, anılan BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırası kapsamında olduğundan ithal ve toptan teslimi % 1, perakende teslimi % 8 oranında,
  • Papağan, tavus kuşu, muhabbet kuşu, kanarya ve süs balıkları ise anılan BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından bunların ithali ile toptan ve perakende teslimi % 18 oranında KDV’ye tabidir.

Küçük Ve Büyükbaş Hayvan Tesliminde KDV Oranı Kaç dır?

23.12.2016 tarihli 84974990-130[KDV.5/I.1.2016.23]-437785 sayılı Özelge

” … aynı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan küçük ve büyükbaş hayvanların (arılar dahil) toptan teslimlerinde KDV oranı % 1, perakende teslimlerinde ise % 8 olarak belirlenmiştir.

     Buna göre; söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan küçük ve büyükbaş hayvanların (arılar dahil) Kurumunuz tarafından bahsi geçen Tebliğde belirtilen şartları taşıyan çiftçilere, toptan teslimlerinde % 1, perakende teslimlerinde ise % 8 KDV oranı uygulanması gerekmektedir. “

 

Yumurtanın KDV Oranı Nedir?

Canlı kaz ve yavrusu, yumurta, et, tüy, sakatat ve gübresinde KDV oranı ile bunların değerleme ölçüsü ve doğum, ölüm, zayii ve itlaflarının işletmeye kaydında belge düzeni

2- Kaz Yumurtası

2007/13033 sayılı Karara ekli (II) sayılı listenin A/2′ nci sırasında TGTC’ nin “4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç)” sayılmıştır.

TGTC’nin 0407.00 tarife alt pozisyonunda ” Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş)” ibaresine yer verilmiştir.

Bu sebeple, kaz yumurtasının 2007/13033 sayılı Karara ekli (II) sayılı listenin A/2′ nci sırası kapsamında değerlendirilerek toptan ve perakende teslimi ile ithalinin % 8 oranında KDV’ ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Soslu ve sossuz çiğ et teslimlerinde KDV oranı

14.07.2012 tarihli B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-2116 sayılı Özelge

….büyükbaş, küçükbaş, karkas, yarı karkas et, tavuk ve piliç eti alarak bunları bonfile, biftek, pirzola, kıyma, kuşbaşı, köfte, çiğ döner vb. haline getirdikten sonra soslu ve sossuz olarak teslimleriniz et teslimi olarak değerlendirileceğinden, toptan teslimlerde % 1, perakende teslimlerde % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

 

Deri, Bağırsak, Kemik, Hayvansal Yağlar Ve İşkembenin Toptan Ve Perakende Tesliminde KDV Oranı Kaç dır?

17.07.2012 tarihli B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.12.07-299 sayılı Özelge

İlgili özelgede “.. 1-Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “A” bölümünün I/b sırasında “TGTC nin 2 no.lu faslında yer alan mallar” sayılmış ancak 28.11.2011 tarihinde yürürlüğe giren 14.11.2011 tarih ve 2011/2466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle de 2 no.lu fasılda yer alan mallar bu sıradan çıkarılarak, sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listenin 3 üncü sırasına eklenmiştir.

            TGTC nin 2 inci faslında “Etler ve yenilen sakatat” tanımlanmıştır. 2 inci fasıl kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların etleri ve sakatatı dahil olmak üzere tüm hayvanların etleri ve sakatatı (mide, işkembe, şirden, bağırsaklar, mesane hariç) ile kümes hayvanlarının; kemikli, kemiksiz, yağlı, yağsız çiğ et ve sakatatı, doğranmış veya kıyma haline getirilmiş, saklanmak veya muhafaza edilmek üzere; soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, enzimlerle (paparin gibi) yumuşatılmış, ürünün karakterini değiştirmeyecek şekilde baharat ilave edilmiş, pişmeyecek şekilde haşlanmış etleri yer almaktadır. TGTC nin 2 no.lu faslına ait 02.06 tarife pozisyonunda “Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların ‘yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş)” ismen tanımlanmıştır. İnsan gıdası olarak kullanılan sakatatlar; başlar ve bunların kesilmiş parçaları (kulaklar dahil), ayaklar, kuyruklar, kalpler, diller, etin parçalara ayrılmasında ortaya çıkan kalın veya ince artıklar-kırpıntılar, anliyon zarı, gırtlak, timus bezleri, karaciğer, böbrek, akciğer, beyin, pankreas, dalak, omurilik, yumurtalık olarak sayılabilir.

            Buna göre, 28.11.2011 tarihinden itibaren, yukarıda sayılan sakatatların da etlerde olduğu gibi 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listenin 3 üncü sırası kapsamında değerlendirilmesi ve toptan teslimlerinde % 1, perakende teslimlerinde ise % 8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

            Ancak, TGTC nin 0504.00 “Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)” tarife alt pozisyonuna 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin (A/3) üncü sırasında sayıldığından bu kapsamdaki şirden, bağırsaklar, mide (işkembe), mesane 2 inci fasıl kapsamında yer almamamaktadır. Dolayısıyla söz konusu ürünlerin toptan ve perakende teslimleri % 8 oranında katma değer vergisine tabidir.

            2-2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (A/11) inci sırasında “TGTC nin 15 no.lu faslında yer alan yağlardan, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar” sayılmıştır.

            TGTC nin 15 no.lu faslı “Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri, hazır yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumları” kapsamaktadır.

            Bu faslın 15.01 tarife pozisyonunda, “kümes hayvanlarının değişik işlemlerle elde edilen yağları ile kemik yağı ve atıklarından elde edilen yağları”, 15.02 tarife pozisyonunda “sığır, koyun ve keçilerin iç organları ile kaslarını çevreleyen yağları (taze, soğutulmuş, dondurulmuş), tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş, dumanlanmış veya eritilmiş don yağ şeklinde olanları, kemik yağı ve sığır, koyun veya keçi atıklarından elde edilen yağları” tanımlanmıştır.

            Buna göre;

            a)Büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinden ve kemikten sıyrılmış yağlarının (kuyruk yağı, kavram yağı, böbrek yağı ve iç yağları),

            Büyük ve küçükbaş hayvanların kemik, boynuz kemik posası, iç yağ ve etlerinin, yüksek ısıda pişirilmesi sonucu elde edilen yağın,

            –Kümes hayvanlarının tüy, ayak, iç organ, kemik, kelle, yumurta kabuklarının kalite standardı dışında kalmış piliçlerin yüksek ısıda pişirilmesi sonucu elde edilen yağın,

            insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanları, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (A/11) inci sırasında yer alan yağlar kapsamında olduğundan, toptan ve perakende teslimi %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            b)Yukarıda sayılan bu yağların insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlarının toptan ve perakende teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

            3-TGTC nin 05.06 tarife pozisyonunda “Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış, basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekil verilerek kesilmemiş, asit ile işlem görmüş veya jelatini alınmış); bunların toz ve döküntüleri” tanımlanmıştır. Bu pozisyonda basit bir şekilde hazırlanmış, şekil verilerek kesilmemiş, gereksiz kısımlarını atmak için basitçe biçmeden ileri gitmeyen işlem görmüş, enine veya boyuna kesilmiş, pürüzleri giderilmiş veya giderilmemiş kemikler yer almaktadır.

            Büyük ve küçükbaş hayvanların karkas etlerinden ayrılan kemikler 2007/13033 sayılı BKK eki listelerde yer almadığından teslimi ve ithali genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

            4- 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/2) nci sırasında ise, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri yer almaktadır.

            Buna göre, sığır, at, koyun, kuzu, keçi ve oğlakların ham post ve derilerinin toptan ve perakende tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Öte yandan, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3.3.5. Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri” başlıklı bölümü uyarınca KDV mükellefleri tarafından 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları kapsamına giren ürünlerin, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde, (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. ” denilmektedir.

Sakatat Tesliminde Uygulanacak KDV Ve Tevkifat Oranı Kaç dır?

19.04.2013 tarihli 50426076-130[28-2012/20-984]-33 sayılı Özelge

“….8.11.2011 tarihinden itibaren, yukarıda sayılan taze, soğutulmuş ve dondurulmuş olanlar ile tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş olan sakatatlar da etlerde olduğu gibi 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listenin 3 üncü sırası kapsamında değerlendirildiğinden, sığır ve koyun yumurtalıkları ile penisinin toptan teslimleri % 1, perakende teslimleri % 8 oranında katma değer vergisine tabi bulunmaktadır….” denilmeketdir.

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..