İkinci El Binek Araç ve Arazi Taşıtlarında Satış Sınırlaması

İkinci El Binek Araç ve Arazi Taşıtlarında Satış Sınırlaması

16 Ağustos 2022 tarihli 31925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlere otomobil ve arazi taşıtlarının satışında sınırlama getirilmiştir.

İlgili mevzuat metni aşağıdadır.

Ticaret Bakanlığından:

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Pazarlama ve satış kısıtlaması

GEÇİCİ MADDE 2- (1) İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Benzer Kavramlar :

İkinci el araç satış sınırlaması

İkinci el araç satış sınırlaması

İkinci el araç satışında yasak

İkinci el otomobil satışında yasak

altıbin kilometre araç satış yasağı

altı ay araç satış yasağı

galerilerin araç satış yasağı

altı ay altı bin kilometre araç satış yasağı

ikinci el altı ay araç satış yasağı

ikinci el altıbin kilometre araç satış yasağı

İkinci el araç satış yasağı

İkinci el araba satış yasağı

İkinci el arazi aracı satış yasağı

İkinci el arazi aracı satış sınırlaması

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..