İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Satışında KDV Matrahı

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Satışında KDV Matrahı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 23. maddesi ” Özel matrah şekilleri ” başlığını taşımakta olup ilgili maddenin (f) bendinde ” f) (Ek: 29/3/2018-7104/6 md.) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.” denilmektedir. Dolayısla ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler satışını yapmakta olduğu araçların sadece alış bedelline uygulayacakları kara KDV uygulayacaklardır, araç satış karı KDV matrahı olacaktır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ” 4. Özel Matrah Şekilleri ” başlığı altında yer alan ” 4.9. İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti (Ek:RG-6/7/2018-30470) ” kısmında ” KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler tarafından uygulanacaktır.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah uygulayabilirler.

Taşınmaz ticareti ile iştigal edenler, 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkârlardır. Taşınmaz ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah uygulayabilirler.

Verilen süre içinde yetki belgesini almamış olanlar ile yetki belgesi almaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanmaz.

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanabilmesi için, araç veya taşınmazın basit tadil, bakım ve onarım işlemleri dışında vasfında esaslı değişiklik yapılmaması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilen işlerde kara uygulanacak KDV oranında değişikliğe gidilmiştir.

29 Mart 2022 tarihli 31793 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359) kararının 3. maddesinde ” Madde 3 – Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 9 uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır” denilmek sureti ile bu tür teslimlere 01.04.2022 tarihinden itibaren % 18 KDV uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanı Kararını Görüntülemek İçin Altta ki Linki Tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220329-6.pdf

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

 

Özel Matraha tabi faturanın nasıl düzenleneceğine dair Gelir İdaresi Başkanlığının e-fatura forum sitesinde yayınladığı bilgiye ulaşabilmek için altta ki linki tıklayınız.

https://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=27617

 

Benzer Kavramlar :

Galerilerin ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında hangi değere uygulanır?

İkinci el motorlu kara taşıtlarının satışında kdv kara uygulanır.

İkinci el otomobil satışlarında kdv kara uygulanır.

ikinci el Otomobil satışlarında kdv uygulaması

ikinci el Otomobil satışında kdv kara uygulanır

ikinciel Otomobil satışlarında kdv uygulaması

ikinciel Otomobil satışında kdv kara uygulanır

ikinci el Otomobil satışı kdv uygulaması

ikinci el Otomobil satışı kdv nasıl uygulaması

galerilerin otomobil satışı kdv uygulaması

galerilerin oto satışı kdv uygulaması

galerilerin ikinci el oto satışı kdv uygulaması

galerilerin otobil satışı kdv uygulaması

galeri otomobil ikinci el kdv

ikinci el otomobil kdv galeri

Yetki belgesi almadan ikinci el araçlar için özel matrah uygulanabilir mi?

İkinci el yetki belgesi özel matrah uygulaması

İkinci el otomobil satışı yetki belgesi fonksiyonu

İkinci el araç satışında yetki belgesinin önemi

İkinci el araç satışından özel matrah uygulaması

galeri fatura özel matrah uygulaması

özel matrahlı fatura nasıl düzenlenir?

özel matrahlı e-arşiv fatura nasıl düzenlenir?

özel matrah e-arşiv fatura nasıl düzenlenir?

e-arşiv fatura özel matrah nasıl düzenlenir?

Forum özel matrah bilgi?

Motorlu taşıt satış özel matrah nasıl uygulanır?

Özel Matrah Motorlu Taşıt fatura nasıl düzenlenir?

Özel Matrah Motorlu Taşıt e-arşiv fatura nasıl düzenlenir?

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..