E-Ticaret Kapsamında İnternet Üzerinden Nihai Tüketicilere Yapılan Satışlar İçin E-Arşiv Fatura Düzenlenmesi Halinde Satılan Malın İadesi Durumunda Belge Düzeni

E-Ticaret Kapsamında İnternet Üzerinden Nihai Tüketicilere Yapılan Satışlar İçin E-Arşiv Fatura Düzenlenmesi Halinde Satılan Malın İadesi Durumunda Belge Düzeni

509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği

509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ” IV.2.4.5. Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenen e-Arşiv Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar “ kısmında “e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin e-Arşiv Faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda irsaliye yerine geçen; e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından elektronik ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ilişkin düzenlenecek e-Arşiv Faturalarda aşağıdaki bilgilere yer verilmesi zorunlu olup, ayrıca fatura üzerinde

Bu satış internet üzerinden yapılmıştır.” ifadesi yer almalıdır.

1. Satış işleminin yapıldığı web adresi.

2. Ödeme şekli.

3. Ödeme tarihi.

4. Mal satışlarında gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi.

5. Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih.

6. İade bölümünde;

malı iade edenin

adı soyadı,

adresi,

imzası,

iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutarı.

Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alır ve iadeye ilişkin bölümü doldurup imzalamak suretiyle mal ile birlikte malı satana geri gönderir. Bu suretle malı satana geri gönderilen bu belge satıcı tarafından düzenlenen gider pusulası yerine geçer. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara internet üzerinden mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri e-Faturada, 6 ncı madde hariç yukarıda yazılı bilgilere yer vereceklerdir. Söz konusu mükelleflerce yapılan bu kapsamdaki satışlarda; irsaliye yerine geçen; e-Fatura kağıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin sevk edilen malın yanında bulundurulması gerekmektedir. “ denilmektedir.

509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ” IV.2.4.5. Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenen e-Arşiv Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar ” kısmında yazılı bilgilere istinaden e-arşiv fatura da oluşturulacak bölüm örneği altta sunulmuştur.

 

Benzer Kavramlar  :

E-arşiv fatura iadesi

mesafeli satışlar e-arşiv fatura iade işlemleri nasıl yapılır

uzak mesafe satışları e-arşiv fatura iade işlemleri nasıl yapılır

nihai müşteri e-arşiv fatura iadesi

nihai müşteri e-arşiv faturalı mal iadesi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..