İşçiye ücret ödenmesi ile ilgili bilgi verir misiniz?

İşçiye ücret ödenmesi ile ilgili bilgi verir misiniz?

– Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.

– Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.

– Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.

– Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.

– Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..