İşçiye Yıllık Ücretli İzin Bedelini Ne Zaman Ödemelidir?

İşçiye Yıllık Ücretli İzin Bedelini Ne Zaman Ödemelidir?

6098 Türk Borçlar Kanunun 425. maddesi ” Ücreti  ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de ” MADDE 425- İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık ücretli izin süresine ilişkin ücretini, ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermekle yükümlüdür.  İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, işverenden alacağı para ve başka menfaatler karşılığında yıllık ücretli izin hakkından feragat edemez.

Hizmet sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde, işçinin hak kazanıp da kullanamadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği tarihte işlemeye başlar. ” hükmü yer almaktadır.

 

Benzer Kavramlar :

Yıllık ücretli izin ücreti ne zaman ödenir

Yıllık izin ücreti ödeme

Yıllık izin ücreti ne zaman ödenir

Yıllık izin ücreti ödenmesinde zaman

Yıllık izin ücreti ödenmesinde süre

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..