İstanbul’ da gıda toptancılığı yapmakta olan bir firmayız. Yoğun satışlarımızın olması nedeni ile faturaları imzalama hususunda zorlanmaktayız. Düzenlediğimiz faturalarda imza kaşesi veya matbaadan fatura bastırırken yetkilinin imzasını taşıyan (ıslak imza olamayan) fatura bastırıp kullana bilir miyiz?

İstanbul’ da gıda toptancılığı yapmakta olan bir firmayız. Yoğun satışlarımızın olması nedeni ile faturaları imzalama hususunda zorlanmaktayız. Düzenlediğimiz faturalarda imza kaşesi veya matbaadan fatura bastırırken yetkilinin imzasını taşıyan (ıslak imza olamayan) fatura bastırıp kullana bilir miyiz?

Gelir İdaresi Başkanlığı Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Ve Usul Müdürlüğü tarafından verilen 21/10/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.27.15.02-2011-1225-VUK-03/-49 sayılı özelgede “vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunludur. Diğer taraftan, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip anlaşmalı matbaada fatura üzerine bastırılmak suretiyle faturanın hazır imzalı olarak kullanılabilmesi mümkündür. “ denilmek sureti ile şartları açıklanan usule uymak kaydı ile matbaadan fatura üzerine hazır imzanın kullanılması uygun görülmüştür.

Muktezanın Tam Metni

Başlık Faturalarda Islak İmza Yerine İmza Kaşesi Ya da Matbu İmza Kullanılıp Kullanılamayacağı hk.
Tarih 21/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.27.15.02-2011-1225-VUK-03/-49
Kapsam  
 

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIGAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ VE USUL MÜDÜRLÜĞÜ

   
Sayı : B.07.1.GİB.4.27.15.02-2011-1225-VUK-03/-49 21/10/2011
Konu : Faturalarda Islak İmza Yerine, İmza Kaşesi Ya da Matbu İmza Kullanılıp Kullanılamayacağı  
         

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz incelenmiş olup, düzenlediğiniz faturalarda ıslak imza yerine imza kaşesi ya da basılı imza kullanıp kullanamayacağınız hakkında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Vergi Usul Kanununun 230 ve 231 inci maddelerinde faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslar düzenlenmiş, 231 inci maddenin 4 numaralı bendinde faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunludur. Diğer taraftan, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip anlaşmalı matbaada fatura üzerine bastırılmak suretiyle faturanın hazır imzalı olarak kullanılabilmesi mümkündür.  

Ancak, imzası bu kapsamda faturalar üzerine anlaşmalı matbaada bastırılan yetkilinin görevinden ayrılması halinde, bu yetkilinin imzasının matbu olduğu faturaların artık kullanılamayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..