İsteğe Bağlı 4/a SGK Prim Ödemesi

İsteğe Bağlı 4/a SGK Prim Ödemesi

SGK 2022-1 SAYILI GENELGE

5510 sayılı kanun 50, 51 ve 52. maddelerinde isteğe bağlı sigorta ile ilgili hükümler yer almaktadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarı ve Oranı : İsteğe bağlı sigorta primi, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sağlık sigortası primidir. 51 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla belirlenen günlük kazanç ve gün sayısı üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi alınır. (5510/52. madde)

İsteğe bağlı sigorta ve şartları (5510/50. madde)

İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi (5510/51. madde)

İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve söz konusu süreler, bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı olmak üzere 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.  (5510/51. madde)

 

SGK 2022-1 SAYILI GENELGE

” 3.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;
a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,
166,80TL x 30 x % 321.601,28 TL ,
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,
1.251,00TL x 30 x % 32 = 12.009,60 TL

 

 

 

Benzer kavramlar :

2022 İsteğe bağlı sigorta primi kaç tl?

2022 isteğe bağlı prim oranı

isteğe bağlı ssk primi hangi aralıkta ödenebilir

isteğe bağlı sgk primi hangi aralıkta ödenebilir

isteğe bağlı sigortalı

isteğe bağlı ssklı

isteğe bağlı sgklı

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..