İsteğe bağlı sigorta için aylık kaç TL ödemem gerekiyor?

İsteğe bağlı sigorta için aylık kaç TL ödemem gerekiyor?

   5510 sayılı kanunun 82. maddesine istinaden sigorta primleri asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında ki değerler üzerinden ödene bilmektedir. Diğer taraftan sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.

   5510 sayılı kanunun 52. maddesinin başlığı ” İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi ” olup ilgili madde de ” İsteğe bağlı sigorta primi, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sağlık sigortası primidir. 51 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla belirlenen günlük kazanç ve gün sayısı üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi alınır.

   01.10.2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01.10.2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir. Yani 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa isteğe bağlı prim ödeyecek olanlar 4/b yani eski adı ile Bağkur olacaklar ve Bağkur kapsamında prim ödeyip Bağkur şartlarında emekli olacaklardır.

Kimler isteğe bağlı sigortalı olabilir?

Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

  • 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
  • Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
  • Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
  • 18 yaşını dolduranlar.

2021 yılı için brüt asgari ücret : 3.577,50 TL x % 32 = 1.144,80 TL dir.

 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/istege_bagli_sigortalilik#:~:text=%C4%B0ste%C4%9Fe%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20sigortal%C4%B1lar%20ne%20kadar,si%20genel%20sa%C4%9Fl%C4%B1k%20sigortas%C4%B1%20primidir.

 

Benzer Kavramlar :

İsteğe bağlı sigorta primi nasıl hesaplanır.

İsteğe bağlı sigorta kaç lira

İsteğe bağlı sigorta kaç tl

sigorta primi hangi değer üzerinden ödenir

sigorta prim hesaplama değer

sigorta prim hesaplama tutar

en çok sigorta primi kaç tl ödenir

İsteğe bağlı ssk olunabiliyor mu

İsteğe bağlı sigortalı nasıl olunur

İsteğe bağlı sigorta prim ücreti ne kadar

İsteğe sigortalı bağkurlu olur

İsteğe bağlı bağkur primi ödenebilir

4/b bağkur isteğe bağlı

4-b bağkur isteğe bağlı

isteğe bağlı ssk

isteğe bağlı sgk

isteğe bağlı sigorta

kimler isteğe bağlı olabilir

kimler isteğe bağlı sigortalıdır

isteğe bağlı sigortalı olmak nasıl

nasıl isteğe bağlı sigortalı olabilirim

nasıl isteğe bağlı ssklı olabilirim

nasıl isteğe bağlı sgklı olabilirim

isteğe bağlı sigortalılık

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..