İSTİFA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İSTİFA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

( İŞVERENİN UNVAN ) İŞLETME YETKİLİSİNE

Konu : İşten Ayrılma Talebi ( İstifa Talebi )

Yukarıda unvanı yazılı ………………………… adresinde mukim işyerinizde …../………/……… tarihi ile …../………/……… tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürelerime ilişkin tüm kanuni ve akdi haklarımı eksiksiz olarak almış bulunmaktayım.
İşyerinizden ( ayrılma sebebi yazılacak, örneğin : ailevi sebeplerden, sağlık sebeplerinden vs. ) kişisel sebeplerden dolayı, kendi istek ve rızamla hiçbir baskı olmaksızın …../………/……… ( 4857 sayılı İş Kanunu 17. Maddesinde ki ihbar süreleri dikkate alınarak tarih yazılacaktır.) tarihinde ayrılmak istiyorum.
İşten ayrılma isteğimin kabulünü talep eder bilgilerinize arz ederim. …../………/………

İşçinin Adı – Soyadı

İmza:

 

 

Çalışanın Bilgileri                        :
T.C. No :
Tlf. :
Adres :

 

 

Benzer Kavramlar                 :
İstifa Dilekçesi
İşten Ayrılma Dilekçesi
İşten Ayrılma Yazısı
İşten Çıkış Yazısı
S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..