İşveren Çalışan İş İlişkisinin Sonlandırılmasında Karşı Tarafa Haber Verme Süresi (Bildirim Öneli )

İşveren Çalışan İş İlişkisinin Sonlandırılmasında Karşı Tarafa Haber Verme Süresi (Bildirim Öneli )

4857 İş Kanunun 17. maddesi ” Süreli fesih ” başlığını taşımakta olup “

Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.

Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.” hükmü yer almaktadır.

 

 

Benzer Kavramlar :

Bildirimli fesih

İş ilişkisinin sonlandırılmasında karşı tarafa haber vermede süre

İş ilişkisinin bitirilmesinde süre

İş ilişkisi sonlandırılmasında süre

İşten ayrılmak isteyen işçi ne kadar zaman önce işverene haber vermelidir

İşten ayrılmak isteyen işçi ne zaman işverene haber vermelidir

İşçinin işine son verecek işveren ne zaman işçisine haber vermelidir.

İşçinin işine son verecek işveren işçinin işine son vermeden önce ne zaman içinde işçisine haber vermelidir.

İşten ayrılmada bildirim süresi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..