İşverenlerin Ücretliler İçin Yapmış Olduğu Ulaşım Gideri İstisna Tutarı

İşverenlerin Ücretliler İçin Yapmış Olduğu Ulaşım Gideri İstisna Tutarı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23/10. maddesi ” Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri (Ek parantez içi hüküm:5/12/2019-7194/11 md.) (İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını (17,00 TL) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.);(5) ”  denilmeketdir.

 

2022 Yılı İçin

Günlük ulaşım bedeli istisna tutarı 17,00 – TL

317 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

 

Benzer kavramlar :

İşverenlerin Ücretliler İçin Yapmış Olduğu Yol Gideri İstisna Tutarı

İşçi ulaşım gideri istisnası

İşçi yol gideri istisnası

İşçi yol masrafı istisnası

İşçi ulaşım masrafı istisnası

Çalışan ulaşım gideri istisnası

Çalışan yol gideri istisnası

Gelir vergisi istisna tutarları

Gelir vergisi istisna tutarı

Ücret gelir vergisi istisna tutarı

Ücret vergi istisna tutarı

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..