İşyeri SGK Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primleri Nasıl Hesaplanmaktadır?

İşyeri SGK Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primleri Nasıl Hesaplanmaktadır?

4/a Kapsamında Çalıştırılan Ve Emekli Olmayan Sigortalılar İçin Uygulanacak Prim Oran Tablosu

Aşağıdaki tablo 5510 sayılı kanun madde 81 ve 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu madde 49 istinaden hazırlanmıştır.

SİGORTA KOLLARI İŞÇİ HİSSESİ PRİM ORANI İŞVEREN HİSSESİ PRİM ORANI TOPLAM PRİM ORANI
Uzun Vadeli Sigorta Kolları (Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı) % 9 % 11 % 20
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı (İşyeri Tehlike Derecesine Göre Değişir) 0 % 1 ila % 6,5 Arasında Değişir % 1 – % 6,5 Arası
Genel Sağlık Sigortası % 5 % 7,5 % 12,5
Toplam % 14 % 19,5 ila % 25 arası % 33,5 ila % 39 arası
İşsizlik Sigorta Primi % 1 % 2 % 3
İşsizlik Sigortası Dahil Toplam Prim Oranları % 15 % 21,5 ila % 27 arası % 36,5 ila % 42 arası

Örnek :

01.01.2012 – 30.06.2012 arası Asgari Ücet 886,50 TL

Uzun Vadeli Sigorta Kolları %20 : 886,50 x % 20 = 177,30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı % 1 Olması Durumunda : 8,87

Genel Sağlık Sigortası : 110,81

İşsizlik Sigortası İşveren ve İşçi Payı Toplam Oranı % 3 = 26,60

Toplam SGK Prim Tutarı : 323,58

Emekli Olduktan Sonra 4/a (eski SSK’lı) Kapsamında Çalışmaya Başlayanlar İçin uygulanacak Prim Oranları Tablosu

5510 sayılı kanun Geçici madde 14’ e istinaden düzenlenen tablo

a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi oranı 80 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançlar üzerinden 81 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen prim oranına yüzde 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır. Yüzde 30 oranının dörtte biri sigortalı, dörtte üçü işveren hissesidir. Bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü bunların işverenleridir. Bunlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır

Sigorta Türü İşçi Hissesi Prim Oranı İşveren Hissesi Prim Oranı Toplam Prim Oranı
SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi % 7,5 % 22,5 % 30
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı (İşyeri Tehlike Derecesine Göre Değişir) 0 % 1 ila % 6,5 Arasında Değişir % 1 ila % 6,5 Arasında Değişir
Toplam Prim Oranı % 7,5 % 23,5 ila % 29 Arasında Değişir % 31 ila % 36,5 Arasında Değişir
S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..