K Yetki Belgesinin Yenilenme Süreleri (Ulaştırma Bakanlığı Mevzuatı Gereği Alınan Yetki Belgelerinin Yenilenmesinde Süre)

K Yetki Belgesinin Yenilenme Süreleri (Ulaştırma Bakanlığı Mevzuatı Gereği Alınan Yetki Belgelerinin Yenilenmesinde Süre)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 19. maddesi ” Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de

” Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci

MADDE 19 – (1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin doksan gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 540 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 540 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

(3) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir.

(4) Yetki belgesi üzerinde bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan ve yenilenecek yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi yenilenmez.

(5) Yenilenen yetki belgeleri için 14 üncü maddede belirtilen süreler, yenilenme öncesi kullanılan süreler dikkate alınmaksızın yeniden başlar.

(6) Bu maddeye göre yetki belgesi yenileme işleminin yapılabilmesi için; yetki belgesinin, bu Yönetmelik kapsamında faaliyeti durdurulmamış veya iptal durumuna gelmemiş olması şarttır.

(7) İkinci fıkrada yer alan süre, sadece yetki belgesi yenileme hakkı olup bu süre, bu durumdakilere faaliyette bulunma hakkı vermez. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. ”  denilmektedir.

Yenileme işlemleri manuel kağıt belgeler ile Ulaştırma Bakanlığının yetkili birimlerine yapılabilineceği gibi e-devlet sistemi üzerinde yapılabilmektedir.

E-devlet sisteminden yapılan başvuru neticesinden oluşturulan ödeme belgesinin ödeme işlemleri Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankasından ödenebileceği gibi Vakıf Bankın İnter aktif bankacılık sisteminde veya akıllı cep telefonları ile Vakıf Bankın mobil uygulaması ile de yapılabilmektedir.

 

Benzer Kavramlar  :

K yetki belgesinde yenileme süresi

K belgesi yenileme süresi

K yetki belgesinde yenileme zamanı

K belgesi yenileme zamanı

Ulaştırma bakanlığı yetki belgesi yenileme süresi

Ulaştırma bakanlığı yetki belgesi yenileme zamanı

K1 belgesi yenileme süresi

K2 belgesi yenileme süresi

K1 belgesi yenileme zamanı

K2 belgesi yenileme zamanı

Yetki belgesi ne zaman yenilenmeli

Yetki belgesinin yenilemek için ne zaman başvuru yapılır

Yetki belgesinin yenilemek için ne zaman başvuruda bulunmalıyım

Yetki belgesinde yenilenme süresi

Yetki belgesinde yenilenme zamanı

Yetki belgesinde yenileme süresi

Yetki belgesinde yenileme zamanı

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..