Kadın çalışan evlendikten sonra ki bir yıllık süreçte işten ayrılmak istediğinde iş kanununda ki fesih bildirimine uymadan kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir mi?

Kadın çalışan evlendikten sonra ki bir yıllık süreçte işten ayrılmak istediğinde iş kanununda ki fesih bildirimine uymadan kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir mi?

     1475 sayılı İş Kanununun yürürlükteki 14. maddesi ile kadın çalışana evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş ilişkisini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilmesi yönünde bir hak verilmiştir. Yalnız evlilik nedeni ile işten ayrılacak kadının 4857 sayılı kanunun 17. maddesindeki Fesih Bildirimine (İhbar Öneli) uymayarak işten ayrılabileceğine yönelik ne 1475 sayılı İş Kanunda nede 4857 sayılı İş Kanununda hüküm yoktur.

            Kanunda açıkça düzenlemesi olmayan bu hususta Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kadın işçinin önel vermek zorunda olmadığına dair kararı mevcuttur.

           Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi 02.12.1997 tarihli E:1997/16463 – K:1997/20047 sayılı kararında  “ Emeklilik, askerlik ya da evlenme sonucu işten ayrılma hallerinde işçi kendisine yasanın tanıdığı fesih hakkım kullandığı için karşı tarafın önel verme zorunluluğu sözkonusu değildir. Dairemizin kararlılık kazanmış uygulaması da bu doğrultudadır. Bilimsel görüşlerde bu tür fesih halinde de önel vermek zorunluluğundan sözedilmekte ise de yasada özel biçimde öngörülen düzenleme karşısında bu görüş benimsenmemiştir.”  Yönünde kararı mevcuttur.

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Evlilik halinde işten ayrılma

Kadın işçinin evlik halinde işten ayrılması

Kadın işçi evlilik kıdem tazminatı

Kadın İşçinin evlilik nedeni ile işten ayrılmasında fesih bildirimi

Kadın İşçinin evlilik nedeni ile işten ayrılmasında ihbar öneli

Kadın İşçinin evlilik nedeni ile işten ayrılmasında bildirim öneli

Kadın çalışan evlilik ihbar öneli

Kadın işçinin evlilik nedeni ile işten ayrılmasında ihbar öneli gerekir mi?

Kadın işçi evlilik kıdem tazminatı

Kadın işçi evlilik halinde önceden haber vermeden işten ayrılabilir mi?

Kadın işçi evlilik halinde önceden bilgi vermeden işten ayrılabilir mi?

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..