Kamyon ile nakliyecilik faaliyeti ile iştigal eden şahıs işletmesiyim. 25 ton taşıma kapasiteli araç veya araçlara sahip olmak zorunda mıyım?

Kamyon ile nakliyecilik faaliyeti ile iştigal eden şahıs işletmesiyim. 25 ton taşıma kapasiteli araç veya araçlara sahip olmak zorunda mıyım?

                    Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici Madde 2. “(1) 25/2/2006 tarihine kadar K1 veya K3 yetki belgesi almak üzere başvuran ve bu başvuruya istinaden kendilerine yetki belgesi düzenlenen gerçek kişilerden; bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen asgari kapasite ve sermaye şartları, 24 üncü maddesinde belirtilen yaş şartı ile 43 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında belirtilen orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesine sahip olma veya bu belgeye sahip kişileri istihdam etme şartı aranmaz. (Ek cümle:RG-31/12/2011-28159) Ancak bu durumda olan yetki belgesi sahiplerinin en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.” denilmek suretiyle 25.02.2006 tarihine kadar K1 Yetki Belgesi almış iseniz 25 ton taşıma kapasiteli araç veya araçlara sahip olma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

25 ton muafiyet

25 ton taşıma kapasitesi muafiyet

25 ton özmal muafiyet

K1 Muafiyet

K1 tonaj muafiyet

K1 taşıma kapasitesi muafiyet

Tonaj muafiyet

K1 taşıma kapasitesi muafiyet

Taşıma kapasitesi muafiyet

Asgari kapasite muafiyet

Araç yaş şartı muafiyet

OYD muafiyet

Orta düzey yetki belgesi muafiyet

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..