Kayıtlı Elektronik Posta Nedir? Kayıtlı Elektronik Posta Nereden Alınır?

Kayıtlı Elektronik Posta Nedir? Kayıtlı Elektronik Posta Nereden Alınır?

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

25 Ağustos 2011 tarihli 28036 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi Ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ

16 Mayıs 2012 tarihli 28294 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi Ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

6 Mart 2013 tarihli 28579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi Ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi Ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ tanımları aşağıda yer almaktadır.

KEP: Kayıtlı Elektronik Posta

KEP Hesabı: Orijinal ileti gönderme ve alma ile KEP iletisi alma yeteneğine sahip KEP sisteminde oluşturulan elektronik posta hesabı

KEP Hesabı Adresi: KEP hesabına verilen adı

KEP Rehberi: KEP hesabı bilgilerinin doğruluğunun ve güncelliğinin sorgulanabilmesi amacıyla işletilen bilgi ve sorgu sistemini,

KEPHS: Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısını

MERSİS: Ticaret sicili kayıtlarını da içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,

Hesap sahibi: Adına KEP hesabı tahsis edilen gerçek kişiyi veya kamu veya özel hukuk tüzel kişisini,

 

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

https://www.btk.gov.tr/kayitli-elektronik-posta-hizmet-saglayicilar

KEP’e İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

https://www.btk.gov.tr/kep-e-iliskin-sikca-sorulan-sorular

* Kep kullanmak için elektronik imza almam gerekiyor mu?

Kayıtlı elektronik posta sisteminde gönderim yapabilmek için elektronik imza sahibi olunması gerekmektedir. Ancak sadece alıcı olarak KEP hesabını kullanacak olan kullanıcıların elektronik imza sahibi olması gerekmemektedir. Elektronik imza almak için  Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılara başvurabilirsiniz.

 

  • Birden fazla KEP hesabı alabilir miyim?

Evet. Gerçek veya tüzel kişiler aynı veya faklı KEPHS’den birden fazla hesap açabilirler.

  • KEP hesabı kullanmak zorunda mıyım?

Kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin düzenlemelerde kullanıma ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma“ başlıklı 7’nci maddesi uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.

6 Aralık 2018 tarihli 30617 sayılı ” Elektronik Tebligat Yönetmeliği ” nin ” Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar ” başlığını taşıyan 5. madesinin  ” f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri ” hükmü gereği anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler KEP adresi kullanmak zorundadır.

  • Halihazırda kullandığım herhangi bir e-posta adresimi (gmail, yahoo mail, hotmail mynet mail, kurum maili vb.) KEP haberleşmesinde kullanabilir miyim?

Hayır. KEP sisteminden yararlanabilmek için KEPHS’lerin herhangi birinden bir KEP hesabı alınması gerekmektedir. KEP sistemi kendi içerisinde kapalı bir sistemdir. Sadece KEP hesap kullanıcılarına ileti gönderebilirsiniz ya da bu kullanıcılardan ileti alabilirsiniz. KEP sisteminden diğer standart elektronik posta sistemlerine ileti gönderimi söz konusu olmadığı gibi diğer sistemlerden KEP sistemine de ileti gönderimi mümkün değildir.

  • KEP rehberinde kaydımın olması gerekiyor mu?
  • Tüzel kişilerin KEP rehberinde bulunmaları zorunludur. Bireysel kullanıcılar için KEP Rehberinde kayıtlarının bulunması isteğe bağlıdır.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..