Konu : Çalınan araç için sigorta şirketinden aracın bedelinin tahsil edilmesi halinde belge düzeni nasıl olmaldır.

Konu : Çalınan araç için sigorta şirketinden aracın bedelinin tahsil edilmesi halinde belge düzeni nasıl olmaldır.

Benzer bir durum ile ilgili, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 08/07/2011 tarihli B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-896 sayılıÇalınan araca ilişkin fatura düzeni hk. “ konulu özelgesinde  “ …….Bu itibarla, 2008 yılında çalınmış olan aracınızla ilgili olarak sigorta şirketinden tahsil ettiğiniz tazminat tutarı için sigorta şirketi adına tazminatın tahsil edilmesinden itibaren 7 gün içinde fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Ancak sigorta tazminatları  katma değer vergisinin konusuna girmediğinden bu tutarlar için düzenlenen faturada KDV hesaplanmayacaktır.

Ancak, 2008 hesap döneminde sigorta şirketinin, şirketinize ödediği tazminata ilişkin faturanın o dönemde düzenlenmemiş olması halinde daha sonraki hesap dönemlerinde tanzim edilmesi mümkündür. Tahsil edilen gelirin her halükarda 2008 yılı hesaplarına intikal ettirilmiş olması gerekmektedir. Diğer taraftan, sigorta tazminat bedeli için daha önce düzenlenmiş bir fatura mevcut ise bu bedele ilişkin yeni bir fatura düzenlenmeyeceği tabiidir.          

Öte yandan, aracın çalınmasından dolayı sigorta şirketinden tahsil ettiğiniz tazminatın tamamı için fatura düzenledikten sonra, aracın üçüncü bir şahsa satılmasından dolayı ayrıca fatura düzenlemeniz mümkün bulunmamaktadır.” Denilmektedir.

İlgili özelgeyi görüntülemek için aşağıda ki linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/98314

 

Benzer Kavramlar    :

Çalınan araç faturalandırma

Çalınan araç fatura düzeni

Aracın çalınması durumunda fatura düzeni

Çalınan araç için fatura düzenlenecek mi?

Çalınan araç için fatura düzenlemeli miyim?

Çalınan aracın vergisel durumu

çalınan aracın belge durumu

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..