Konu : E Arşiv fatura düzenleme zorunluluğu

Konu : E Arşiv fatura düzenleme zorunluluğu

e-Arşiv Fatura düzenleme zorunluluğu kapsamında olmayan mükelleflerce, vergi mükelleflerine düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000 (beş bin) TL’yi geçen vergi mükellefi olmayanlara (nihai tüketici) düzenleyecekleri vergiler dahil 30.000 (otuz bin) TL’yi geçen faturalarının Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan internet üzerinden e-Belge düzenleme sistemi üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

E Portal linkine ulaşmak için altta ki linki tıklayınız.

https://earsivportal.efatura.gov.tr/intragiris.html

Kaynak 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği olup tebliği görüntülemek için altta ki linki tıklaya bilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210209-5.htm

Aşağıda ki yazı 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinden alıntıdır.

IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren
düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine
düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu
faturaların, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar
haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden
düzenlenmesi zorunludur. Söz konusu faturaların bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı
bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura yerine matbu (kağıt) fatura
olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki
vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kağıt fatura için
ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 353 üncü maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanır.
Satıcı ve alıcının her ikisinin de e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde,
bunlar arasında düzenlenen faturaların tamamının e-Fatura olması gerekmektedir.
Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup,
faturaların vergi dâhil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların
e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu kapsamda düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalara ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça
ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarda açıklanır.

Benzer Kavramlar            :

E arşiv fatura düzenleme zorunluluğu

e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu

elektronik fatura düzenleme zorunluluğu

earşiv fatura

e arşiv belge düzenleme zorunluluğu

fatura düzenleme zorunluluğu

e arşiv fatura düzenleme limiti

fatura düzenleme limiti

e arşiv fatura zorunluluğu

earşiv fatura zorunluluğu

e arşiv fatura düzenleme zorunluluğu

earşiv fatura düzenleme zorunluluğu

e arşiv fatura kesme zorunluluğu

earşiv fatura kesme zorunluluğu

e arşiv sınır

earşiv sınır

e arşiv limit

earşiv limit

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..