Konu : İşyeri adres değişikliklerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

Konu : İşyeri adres değişikliklerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

Mükellefler işyeri adres değişikliğini olayın gerçekleşmesinden itibaren bir aylık süre içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. ( 240 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Zamanında bildirimde bulunulmaması halinde maliye tarafından ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmektedir.

( Vergi usul kanunu: Madde 352 / II / 4 )

Kesilecek cezalar mükellefiyet türüne göre değişiklik arz etmektedir. Kesilecek cezalar her yıl vergi usul kanunu genel tebliğleri ile yeniden düzenlenmektedir.

İşyeri kira kontratları damga vergisine tabidir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun madde 22/b’ de “(a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir. “ denmektedir.

Dikkat edilmedi gereken husus adres değişikliğinin maliyeye bildiriminde süre bir aydır fakat işyeri için düzenlenen kira kontratının damga vergisinin ödenmesinde süre 15 gündür.

 

Benzer Kavramlar    :

Adres değişikliğinde bildirim süresi

Adres değişiminde bildirim süresi

Adres değişikliği ceza

Adres değişikliği damga vergisi

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..