Konu : KDV açısından vergi sorumlusu ne demek?

Konu : KDV açısından vergi sorumlusu ne demek?

Cevap :

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 9/1. Maddesinde “ 1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. (Ek cümleler: 28/11/2017-7061/41 md.) Şu kadar ki Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. “ denilerek KDV hususunda vergi sorumlusu belirtilmiştir.

Benzer Kavramlar           :

Katma değer vergisi vergi sorumlusu

KDV de vergi sorumlusu

Vergi sorumlusu KDV

Vergi sorumlusu katma değer vergisi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..