Konu : SGK Kısmi Süreli Çalışma Soru : Çalıştıracağımız personeller ile yirmi günden daha fazla süreler için Kısmi Süreli Sözleşme yapabiliyor muyuz? SGK Primlerini sözleşmeye uygun olarak bildirebiliyor muyuz? Örneğin 21 veya 22 gün üzerinden Kısmi Süreli Sözleşme yapılıp SGK primi ödenebilir mi

Konu : SGK Kısmi Süreli Çalışma Soru : Çalıştıracağımız personeller ile yirmi günden daha fazla süreler için Kısmi Süreli Sözleşme yapabiliyor muyuz? SGK Primlerini sözleşmeye uygun olarak bildirebiliyor muyuz? Örneğin 21 veya 22 gün üzerinden Kısmi Süreli Sözleşme yapılıp SGK primi ödenebilir mi

Cevap : 4857 sayılı İş Kanunun 13 üncü maddesi ” Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de ; “ İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. denilmektedir.

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin; “Kısmi Süreli Çalışma” başlıklı 6 ncı maddesinde, “İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmanın kısmi süreli çalışma olduğu”
Açıklanmaktadır.,
Gerek iş mevzuatı gerekse sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmalar kısmi süreli çalışma olarak kabul edildiğinden, kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanların azami haftalık çalışma sürelerine ve SGK bildirimlerinde de azami aylık 20 prim gün sayısı kuralının aşılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN SİGORTALININ AY İÇİNDEKİ PRİM GÜN SAYISI 20 GÜNDEN FAZLA OLAMAZ
Sosyal Güvenlik Kurumu e-bildirge uygulamasında sistemsel düzenleme yaparak, eksik gün nedeni olarak “kısmi istihdam (06 kodlu)” seçilmesi halinde 20 günden fazla hizmet bildirilmesine izin vermemektedir.
Benzer Kavramlar :
Kısmi süreli iş sözleşmesi kaç gün üzerinden yapılabilir.
Kısmi süreli iş sözleşmesi gün sayısı
Kısmi süreli iş sözleşmesi prim gün sayısı
Kısmi zamanlı iş sözleşmesi kaç gün üzerinden yapılabilir.
Kısmi zamanlı iş sözleşmesi gün sayısı
Kısmi zamanlı iş sözleşmesi prim gün sayısı
Kısmi süreli çalışma gün sayısı en fazla kaç gündür?
Kısmi süreli çalışma prim gün sayısı en fazla kaç gündür?
S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..