Konu : Ticari taksi satın alıp deftere tabi mükellef olmak istiyorum.Soru 1 – Ticari taksi plaka bedeli deftere gider olarak yazılabiliniyor mu?Soru 2 – Ticari taksi plakasını takacağımız aracın bedeli deftere gider olarak yazılabiliniyor mu?

Konu : Ticari taksi satın alıp deftere tabi mükellef olmak istiyorum.Soru 1 – Ticari taksi plaka bedeli deftere gider olarak yazılabiliniyor mu?Soru 2 – Ticari taksi plakasını takacağımız aracın bedeli deftere gider olarak yazılabiliniyor mu?

16.10.2012

 

S.M.M.M. Yakup Üçkardeş

Atatürk Mah. Mimar Sinan Sok.
Atam İş Merkezi B Blok No:14/13 Kat : 4
Ümraniye/İst.(Medine Cami Arka Sokağı)
Web : www.yevmiyemaddesi.com
Mail : smmm.yakupuckardes@hotmail.com

                

           Cevap 1: Sorunuza işletme hesabı esasına göre defter tutacağınız düşüncesi ile cevap vereceğim.İşletmede bir yıldan fazla kullanılacak olan ve belirli bir değeri aşan duran varlıklar amortisman usulü ile giderleştirilir. VUK 411 nolu tebliğ ile 2012 yılında doğrudan gider yazılacak demirbaş bedeli 770 TL olarak belirlenmiştir. Satın alacağınız ticari taksi plakasının ve aracın değeri 770 TL nin üzerinde olacağından ticari taksi plakası ve aracın bedelini direkt defterlerinize gider yamamazsınız, bunların bedellerini maliye bakanlığının uygun gördüğü amortisman oranına göre giderleştirme gerekmektedir.

 

           a- Ticari taksi plakası, 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin 55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler sınıfı uyarınca ticari taksi plakasının faydalı ömrünün 15 yıl ve normal amortisman oranının % 6.66 olarak uygulanması gerekmektedir. Yani alacağınız taksi plakasının bedelin her yıl % 6,66 sını defterinize gider yazabilirsiniz. Örneğin: 2012 yılında 100.000 TL’ ye plaka satın almış olsanız (100.000 x 6,66) / 100 = 6.660 TL lik kısmını 2012 de gider yazılabilir ve takip eden yıllarda da 15 yıl doluncaya kadar aynı yöntemle giderleştirme yapabilirsiniz.

 

        b- Otomobil, ticari taksi plakası takılmak üzere alınan otomobil için ise 333 nolu VUK tebliği gereğince “ 6.1. Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil) “ Faydalı ömrü 5 yıl olup normal amortisman oranı ise % 20 olduğundan buna göre işlem yapılması gerekmektedir.

Örnek : 2012 yılında 20.000 TL lik otomobil satın aldığınızda (20.000 x 20 ) / 100 = 4.000 TL lik tutar 2012 yılında gider olarak deftere gider kaydedebilirsiniz. Sonraki yıllarda da aynı yöntemle giderleştirme yapılır. ( Önemli Not : Ticari taksi işletmesi için binek otoda kıst amortisman uygulamaya gerek yoktur.)

 

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Amortisman

Ticari taksi amortisman

Ticari taksi plakası amortisman

Taksi plakası amortisman

Plaka amortisman

Amortisman plaka

Amortisman Ticari Taksi Plakası

Taksilerde amortisman 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..