Köylünün süt ve yumurta satışının vergilendirilmesi

Köylünün süt ve yumurta satışının vergilendirilmesi

Soru : 10 tane ineği ve 50 tane tavuğu bulunan ineklerden elde ettiği sütü ve tavuklardan elde ettiği yumurtaları vergi mükellefi olan gıda toptancısına satmak isteyen kişinin vergilendirilmesi nasıl olacak?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, zirai kazancın tanımı, vergilendirilmesi, istisnai durumlar ile ilgili bilgi ilgili kanunun 52, 53 ve 54. maddelerinde yer almaktadır.

Madde 52 : Zirai Kazanç, Zirai Faaliyet, Zirai İşletme, Çiftçi ve Mahsulün Tarifi

Madde 53 : Zirai Kazançta Vergileme

Madde 54 : İşletme Büyüklüğü Ölçüleri

53. madde de ” Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu kanunun 94′ üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir. 54′ üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için beyanname vermezler. Ancak, çiftçiye ait olmakla beraber ziraî işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirilir. ” denilmektedir.

54. madde de zirai faaliyetler gruplara ayrılmış olup ” A) Arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetlerde ” 

23 üncü grup: Büyükbaş hayvan sayısı 150 (150) adet (İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç);

24 üncü grup: Küçükbaş hayvan sayısı 500 (750) adet (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç);

Gruplarda belirlenen ölçülerden güncel olan geçerli değer parantez içinde ki rakamlardır.

Büyükbaş hayvancılıkta iki yaşın üzerinde ki hayvanlar ölçü olarak alındığı içi ve sizin toplamda 10 adet büyükbaş hayvanınız bulunduğu için ve diğer taraftan küçükbaş hayvanda sınır 750 adet olduğu için ve sizin 50 adet küçükbaş hayvanınız olduğundan sizin gerçek usulde Zirai Kazanç sizden satmak amacıyla mahsul alan kimselere satışınız müstahsil makbuzu ile olacaktır. Vergi mükellefi olan kişi kendi adına bastırdığı/onaylattığı Müstahsil Makbuzu ile sizden mahsulleri satın alacaktır ve Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesine göre size ödeyeceği mahsul bedellerinden Gelir Vergisi Tevkifatı yapıp kalan bedeli size ödeyecektir.

Gelir Vergisi Kanunun 94/11-a maddesi gereği

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 1

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için  % 2

oranında alıcı tarafından Gelir Vergisi Tevkifatı yapılacaktır.

Örnek : Ticaret Borsasına tescil ettirilmemiş 100 litre inek sütünü litresi 20 TL’den vergi mükellefi olan alıcıya satmanız halin toplam mahsul ücreti 2.000 -TL olacaktır.

Ürün Ticaret Borsasına tecil edilmediği için Gelir Vergisi kesintisi % 2 olarak uygulanacaktır.

2.000 -TL X % 2 = 40 -TL Gelir Vergisi Stopajı ( Alıcı 40 TL’yi satıcıya ödemeyip Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile kendi vergi dairesine bildirip ödeyecektir.)

2.000 – 40 = 1.960 -TL Alıcının satıcıya ödeyeceği net tutar.

 

Benzer Kavramlar  :

Süt satışının vergilendirilmesi

Yumurta satışının vergilendirilmesi

İnek sütü tevkifat

İnek sütü stopaj

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..