Limited Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı

Limited Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 608

E) Kâr payı ve ilgili diğer hükümler

I – Kâr payı  ve yedek akçeler

MADDE 608- (1) Kâr payı, sadece net dönem kârından ve bunun için ayrılmış yedek akçelerden dağıtılabilir. Kâr payı dağıtımına ancak, kanun ve şirket sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçelerle, şirket sözleşmesinde öngörülmüş yedek akçeler ayrıldığı takdirde karar verilebilir.

(2) Şirket sözleşmesi ile aksi öngörülmedikçe, kâr payı, esas sermaye payının itibarî değerine oranla hesaplanır; ayrıca yerine getirilen ek ödeme yükümlülüklerinin tutarı da kâr payının hesaplanmasında itibarî değere eklenir.

(3) Şirket genel kurulu, kanun ya da şirket sözleşmesinde öngörülmeyen veya öngörüleni aşan tutarlarda yedek akçelerin ayrılmalarına sadece;

  1. a) Zararların karşılanması için gerekliyse,
  2. b) Şirketin gelişimi için yatırım yapılması ihtiyacı ciddi bir şekilde ortaya konulmuşsa, bütün ortakların menfaati böyle bir yedek akçe ayrılmasını haklı gösteriyorsa ve bu hususlar şirket sözleşmesinde açıkça belirtilmişse,

karar verebilir. “

 

Benzer Kavramlar  :

Ltd kar dağıtımı

Limited şirket kar dağıtımı nasıl yapılır

Limited şirket kar dağıtımı prosedürü

Ltd kar paylaşımı

Limited şirket kar paylaşımı nasıl yapılır

Limited şirket kar dağıtımı prosedürü

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..