Limited Şirketlerde Oy Hakkı ve Hesaplanması

Limited Şirketlerde Oy Hakkı ve Hesaplanması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 618

Oy hakkı ve hesaplanması

MADDE 618 (1) Ortakların oy hakkı esas sermaye paylarının itibarî değerine göre hesaplanır. Şirket sözleşmesinde daha yüksek bir tutar öngörülmemişse her yirmibeş Türk Lirası bir oy hakkı verir. Ancak, şirket sözleşmesi ile birden fazla paya sahip ortakların oy hakları sınırlandırılabilir. Ortak, en az bir oy hakkını haizdir. Şirket sözleşmesinde açıkça düzenlenmişse yazılı oy da verilebilir.

(2) Şirket sözleşmesi oy hakkını, itibarî değerden bağımsız olarak her esas sermaye payına bir oy hakkı düşecek şekilde de belirleyebilir. Bu hâlde en küçük esas sermaye payının itibarî değeri, diğer esas sermaye paylarının itibarî değerleri toplamının onda birinden az olamaz.

(3) Oy hakkının esas sermaye paylarının sayısına göre belirlenmesine ilişkin şirket sözleşmesi hükmü aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

a) Denetçilerin seçimi.

b) Şirket yönetimi ya da onun bazı bölümlerinin denetimi için özel denetçi seçimi.

c) Sorumluluk davası açılması hakkında karar verilmesi.

 

Benzer Kavramlar :

Limited şirket oy kullanım hesabı

Ltd. şti. oy hesabı

Ltd şti oy hesabı

Limited şirket oy hesabı

ltd şti oy hesaplama

ltd şti oyların hesaplanması

Limited şirket karar nisabı

Limited şirket karar alma hakkı

Limited şirket karar verebilme oranı

Limited şirket karar verebilme yüzdesi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..