Mal Satışı ve Hizmet İfalarında Fatura Ne Kadar Zaman İçinde Düzenlenir. Süresinde Fatura Düzenlememe Cezası Ne Kadar?

Mal Satışı ve Hizmet İfalarında Fatura Ne Kadar Zaman İçinde Düzenlenir. Süresinde Fatura Düzenlememe Cezası Ne Kadar?

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 231. maddesi ” Fatura Nizamı ” başlığını taşımakta olup ilgili maddenin (5) bendinde ” Değişik: 4/12/1985 – 3239/20 md.) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami (5035 Sayılı Kanunun 48/1-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004)   yedi gün içinde düzenlenir. (7318 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük: 30.04.2021)Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak,  bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Bu (7318 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 30.04.2021)süreler(*) içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” denilmektedir.

Faturanın düzenlenmesinde yedi (7) gün hesabı nasıl yapılır? Malın teslim edildiği veya hizmetin ifa edildiği gün birinci gün olarak dikkate alınır mı? Takip eden günden itibaren mi gün hesabı yapmak gerekir?

Konu ile ilgili Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 08/07/2014 tarihli 64597866-105[231-2014]-104 sayılı ve ” Vergi Usul Kanununda gün olarak belirlenen sürelerin hesabı.” konulu özelgesinde ” Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler uyarınca, mal teslimi ve/veya hizmet ifalarına ilişkin belge düzeninde sürenin gün olarak belirlenmesi sebebiyle 7 günlük sürenin hesabının,  malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ilk gün hesaba katılmadan takip eden günden başlaması gerekmektedir.” denilmektedir.

Özelgeye altta ki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/100547

2024 Yılı İçin;

Süresinde Düzenlenmeyen Fatura için Ceza Uygulaması :

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 353/(a) maddesi gereği faturanın düzenlenmesinden hem satıcı hem de alıcı kanun koyucu tarafından sorumlu tutulmuştur. İlgili kanun maddesinde ” belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine her bir belge için …. 3.400 Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. ” denilmektedir.

 

 

2023 Yılı İçin;

Süresinde Düzenlenmeyen Fatura için Ceza Uygulaması :

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 353/(a) maddesi gereği faturanın düzenlenmesinden hem satıcı hem de alıcı kanun koyucu tarafından sorumlu tutulmuştur. İlgili kanun maddesinde ” belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine her bir belge için …. 2.200 Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. ” denilmektedir.

Örnek Hesaplama 1 :

Satıcı, müşterisine (alıcıya) 5.000 -TL lik bir faturayı süresi içine düzenlememiş ise 5.000 TL’nin % 10 hesap edilir. 

5.000 x % 10 = 500,00 -TL

500,00 -TL ile kanun maddesinde ki 2.200,00 -TL kıyaslanır ve büyük olan rakam 2.200,00 -TL ayrı ayrı hem satıcıya hem de alıcıya özel usulsüzlük cezası olarak kesilir.

 

Örnek Hesaplama 2 :

Satıcı, müşterisine (alıcıya) 700.000 -TL lik bir faturayı süresi içine düzenlememiş ise 700.000 TL’nin % 10 hesap edilir. 

700.000 x % 10 = 70.000,00 -TL

70.000,00 -TL ile kanun maddesinde ki 2.200,00 -TL kıyaslanır ve büyük olan rakam 70.000,00 -TL ayrı ayrı hem satıcıya hem de alıcıya özel usulsüzlük cezası olarak kesilir.

 

Bener Soru ve Kavramlar :

Fatura ne zaman düzenlenir?

Fatura düzenlenmesinde süre

Mal satışından sonra fatura ne kadar zaman içinde düzenlenir?

Fatura ne kadar zaman içinde düzenlenir

Fatura ne kadar zaman içinde kesilir

Fatura düzenlemede zaman

Fatura düzenlemede süre

Fatura kaç gün içinde düzenlenir

Fatura düzenlemede zaman

Fatura düzenlemede süre

Fatura düzenlememenin cezası

Fatura kesmemenin cezası

Faturanın yedi gün içinde de düzenlenmemesinin cezası

Faturanın sekiz gün içinde de düzenlenmemesinin cezası

Faturanın 7 gün içinde de düzenlenmemesinin cezası

Faturanın 8 gün içinde de düzenlenmemesinin cezası

Fatura 7 gün ceza

Fatura 8 gün ceza

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..