Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır.

21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan  Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereği; “Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrası ” Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il Müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.”

Bu kapsamda; Motor yağı değişimi yapılan;

– Akaryakıt istasyonları, Tamirhaneler, Servisler, Kamu kurum/kuruluşları, Belediyeler, Madencilik faaliyeti gösteren işletmeler, Diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin,

1/1/2021 tarihine kadar anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde “Motor Yağı Değişim İzin Belgesi” alınması ve Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kayıt olması gerekmektedir.

Aşağıd ki dilekçe örneği 14.04.2022 tairihde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü resmi internet sayfasından alınmıştır.

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ TALEP DİLEKÇESİ

Başvuru Dilekçesinde;

* Zemini beton, dışarıya kanal bağlantısı olmayan, kapısı kilitli, üzerinde “Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı” yazan tabelası olan, atık deposundan sorumlu kişinin adı-soyadının yazılı olduğu kağıt/tabelası olan, içeride “13 02 08” kodlu “atık motor yağı”nın konulduğu varil olan, yağmur ve kar gibi yağışı içerisine almayacak şekilde her tarafı kapalı olarak dizayn edilmiş “Tehlikeli Atık Geçici Atık Depolama Sahası”nın, ön, arka, yan, iç tarafından çekilmiş en az 4 adet renkli fotoğraf bulunmalıdır.

Başvuru formları, formda belirtilen tarihten itibaren 30 gün(takvim günü) içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru formunda belirtilen tarihten itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılmayan başvurular sistem tarafında iptal edilecektir.

Motor Yağı Değişim Noktalarına Belge Düzenlemesi Ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Benzer Kavramlar : 

Kimler yağ değişim belgesi almak zorundadır?

Tamirci yağ değişim belgesi alır mı?

Yağ değişim belgesi kimlerin alması gerekir?

Yağ değişim belgesi kimler için zorunludur?

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..