Serbest Meslek Erbabı, Muhasebe Sözleşmesinin Damga Vergisini, Yıllık Gelir Vergisi, Stopaj Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Geçici vergi Beyannamelerinin Damga Vergisini Gider Yazabilir mi?

Serbest Meslek Erbabı, Muhasebe Sözleşmesinin Damga Vergisini, Yıllık Gelir Vergisi, Stopaj Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Geçici vergi Beyannamelerinin Damga Vergisini Gider Yazabilir mi?

Konu il ilgili Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 27/09/2010 tarihli B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-8-605 sayılı özelgesi bulunmaktadır. İlgili özelgede gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra ” Bu hükümlere göre, mesleki  faaliyet dolayısıyla müşterilerle yapılan sözleşmeler veya benzeri nedenlerle ödenen damga vergilerinin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel gider kapsamında değerlendirilerek serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, mükellefiyete ilişkin verilen beyannameler için ödenen damga vergilerinin ise  Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinde sayılan indirilecek giderler arasında yer almaması nedeniyle indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Konu ile ilgili özelgeye altta ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/90760

Benzer Kavramlar :

Damga vergisi gider yazılabilir mi?

Serbest meslek faaliyeti damga vergisi gider mi

Serbest meslek faaliyeti damga vergisi gider yazılabilir mi

Damga vergisi gider mi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..