Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması ve İstisnanın Sınırı

Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması ve İstisnanın Sınırı

Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması ve İstisnanın Sınırı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 18 ” Kazançlarda İstisnalar Serbest meslek kazançlarında ” ” Bu madde kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.”

Müellif : Yazar

Mütercim : Çevirmen

Heykeltraş – Mermer ve tunç gibi malzemelerden heykel yapan sanatçılara heykeltıraş denir.

Hattat : Mesleği hattatlık olan kimse, yazı sanatçısı

Ressam – Resim yapan sanatçı

Bestekar – Herhangi bir müzik eserini müzik notasyonu kullanarak yaratan kişidir (Müzik eserlerini hazırlayan sanatkardır)

Mucit : Yeni bir buluş ortaya koyan kimse

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..