SGK Emzirme Ödeneği (Süt parası / Süt Yardımı/Bebek Süt Parası/Bebek Süt Yardımı)

SGK Emzirme Ödeneği (Süt parası / Süt Yardımı/Bebek Süt Parası/Bebek Süt Yardımı)

2022 Yılı İçin 

SGK 2022-1 SAYILI GENELGE

Emzirme ödeneği – 316,00 TL

7- Emzirme ödeneği
5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına
veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından
dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk
için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan
tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.
Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile
2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde
hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına
sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile
onanmıştır.
Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan
değişim oranının % 36,08 olduğu dikkate alındığında, 2021 yılında 232,00 TL olan emzirme ödeneği
tutarı 2022 yılında 316,00 TL olacaktır.

 

Benzer Kavramlar :

2022  Süt parası

2022 çocuk süt parası

2022 bebek süt parası

2022 yeni doğum süt parası

2022 sgk dan süt parası kaç tl alabilirim

2022 ssk dan süt parası kaç tl alabilirim

2022 süt parası kaç lira ödenir

SGK mevzuatı

SGK Genelgesi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..