SGK İşveren Uygulama Tebliği

SGK İşveren Uygulama Tebliği

DİKKAT

1/9/2012 tarihli 31712 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ” İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ” ile İşveren Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır

 

 

1 Eylül 2012 tarihli 28398 sayılı resmi gazete de yayımlanan ” İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ ” nin içinde yer alan bazı hususlar.

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ

2-  KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR YÖNÜNDEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ, VERİLMESİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ

2.1.2.2- Sigortalıların, Prim Ödeme Gün Sayılarının, Prime Esas Kazançlarının, İşe Başlama ve İşten Çıkış Tarihleri İle İşten Çıkış Nedenlerinin Girişi

a) Ay/Dönem İçindeki Çalışmaları Tam Olan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

b) Ay/Dönem İçinde İşe Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

c) Ay/Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

d) İşe Başladığı Ay/Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

2.1.2.3- Ay/Dönem İçinde Bazı Günlerde Çalışmamış ve Çalışmadığı Günler İçin Ücret Almamış Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

  1. a) Ay/Dönem İçinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunmayan Sigortalılar Yönünde

2.1.2.4- İşverenlerce Kurumumuzdan Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan Sigortalılara İstirahatli Oldukları Süreler İçin Ücret Ödenmesi Halinde Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması 

2.1.2.5- Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanıp Kazanılmamasına Göre Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

2.1.2.6- Eksik Gün Nedenlerinin ve İşten Çıkış Nedenlerinin Bildirilmesi

  1. a)  Eksik Gün Nedenlerinin Bildirilmesi

b) İşten Çıkış Nedenlerinin Bildirilmesi

2.3- E-Sigorta Uygulamasına Başvurulması, Sözleşmenin Düzenlenmesi ve Şifre Zarfının Teslimi

4.1.3- Sigortalının Durum Kodunun Belirlenmesi

4.1.5- Prime Esas Kazanç Toplamı

4.1.6- Prim Ödeme Gün Sayılarının Belirlenmesi

4.1.6.1- Ay İçinde Tam Çalışan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayıları

4.1.6.2-  Ay İçinde Göreve Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayıları

4.1.6.3-  Ay İçinde Görevden Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayıları 

4.2.4-  Emekli Keseneğine ve  Ödemeye Esas Aylık Bilgileri

4.2.5-  Kıdem Hizmet Süresi

4.2.6- Emekli Keseneğine Esas Aylık Toplamı

4.2.7.1- Emekli Keseneği, Kurum Karşılığı ve Genel Sağlık Sigortası Primi

ç) Genel Sağlık Sigortası Primi

5- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNİN ÖDENME ŞEKLİ VE SÜRESİ

6- PRİM BORÇLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞINDAN MAHSUP SURETİYLE ÖDENMESİ

7- PRİME ESAS KAZANCIN TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

7.2- Ücret ve Ücret Niteliğindeki Kazançların Prime Tabi Tutulmasına İlişkin Hususlar

7.5-  Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındaki Ödemeler

7.6- Kanunda İstisna Olarak Sayılmayan Diğer Ödemeler

7.7- Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar 

7.7.1- Yemek Paraları (Yardımı)

7.7.2- Çocuk Zammı ( Yardımı)

7.7.3- Aile Zammı (Yardımı)

7.7.4- İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları

7.8- Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar

7.8.1- Ayni Yardımlar

7.8.2- Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları

7.8.3- Görev Yollukları

7.8.4- Seyyar Görev Tazminatı, Kıdem Tazminatı, İş Sonu Tazminatı veya Kıdem Tazminatı Mahiyetindeki Toplu Ödemeler ve Keşif Ücreti

7.8.5- İhbar Tazminatı

7.8.6- Kasa Tazminatı

 

 

 

Benzer Kavramlar :

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739

SGK mevzuatı Kaysis 

SGK yemek istisna tutarı

SGK yemek bedeli prim istisna tutarı

SGK yemek bedeli prim istisna oranı

SGK primine tabi tutulmayacak ödemeler

SGK primine tabi tutulmayacak yardımlar

SGK mevzuatı önemli

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..