SGK Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranı Kaç?

SGK Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranı Kaç?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 81. maddesi ” Prim oranları ve Devlet katkısı ” başlığını taşımakta olup ilgili maddenin (c) bendinde ” Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” denilmektedir.

 

Benzer Kavramlar :

SGK prim oranları

SGK primi nasıl hesaplanır

SGK primleri hangi oran üzerinde hesaplanır

SGK primleri hangi oranlar üzerinde hesaplanır

Sigorta primlerinin hesaplanmasında uygulanan prim oranları

Sigorta prim oranlarının dayanağı

Sigorta prim hesaplama oranları mevzuat

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..