SGK mevzuatına göre imal edilen inşaatlar için uygulanan asgari işçilik hesaplamalarına konu olan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinin listesine nasıl ulaşabilirim?

SGK mevzuatına göre imal edilen inşaatlar için uygulanan asgari işçilik hesaplamalarına konu olan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinin listesine nasıl ulaşabilirim?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan , Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2012 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ 28 Nisan 2012 Cumartesi 28277 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

28 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28277
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi”nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2012 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

                                                                                                                                                                  Yapının Birim

                                                                                                                                                                        Maliyeti

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                                                    (BM) TL/M2

I. SINIF YAPILAR                                                                                                                                           

A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                    80,00

. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları                                                                   

. Basit kümes ve basit tarım yapıları                                                                                                                     

. Plastik örtülü seralar                                                                                                                                           

. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları                                                                                                          

. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar                                                                                                

. Yardımcı yapılar (Müştemilat)                                                                                                                            

. Gölgelikler-çardaklar                                                                                                                                          

. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları                                                                                       

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   140,00

. Cam örtülü seralar                                                                                                                                              

. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları                                                                                               

. Su depoları                                                                                                                                                         

. İş yeri depoları                                                                                                                                                    

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

II. SINIF YAPILAR                                                                                                                                         

A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   225,00

. Kuleler, ayaklı su depoları                                                                                                                                  

. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları                                                                                                      

. Kayıkhane                                                                                                                                                          

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   305,00

. Pnömatik ve şişirme yapılar                                                                                                                                

. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler                                                                                                          

. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları                                                         

. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı

ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)                                                                                                       

. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri                                                                                                     

. Jeoloji, botanik ve tema parkları                                                                                                                         

. Mezbahalar                                                                                                                                                         

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

C GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   360,00

. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)                                                                                                 

. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik yapılar)                            

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

III. SINIF YAPILAR                                                                                                                                        

A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   475,00

. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor

salonları, jimnastik salonları, semt salonları)                                                                                                        

. Katlı garajlar                                                                                                                                                       

. Hobi ve oyun salonları                                                                                                                                       

. Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)                                                              

. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b)                                             

. Basımevleri, matbaalar                                                                                                                                        

. Soğuk hava depoları                                                                                                                                           

. Konutlar (dört kata kadar -dört kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)                                                                

. Akaryakıt ve gaz istasyonları                                                                                                                              

. Kampingler                                                                                                                                                         

. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)                                                               

. Semt postaneleri                                                                                                                                                 

. Kreş-Gündüz bakımevleri                                                                                                                                  

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   560,00

. Entegre tarımsal endüstri yapıları                                                                                                                        

. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)                                                                                   

. Gençlik Merkezleri                                                                                                                                             

. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları                                                                                                          

. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler                                                                                                                   

. Temel eğitim okulları                                                                                                                                          

. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri                                                                                                            

. Jandarma ve emniyet karakol binaları                                                                                                                 

. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri                                                                                     

. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)                                                                                                          

. Halk evleri                                                                                                                                                          

. Pansiyonlar                                                                                                                                                         

. 150 kişiye kadar cezaevleri                                                                                                                                 

. Fuarlar                                                                                                                                                                

. Sergi salonları                                                                                                                                                     

. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)                                                                                                             

. Marinalar                                                                                                                                                            

. Gece kulübü, diskotekler                                                                                                                                    

. İtfaiye kurtarma istasyonları                                                                                                                               

. Misafirhaneler                                                                                                                                                    

. Büyük çiftlik yapıları                                                                                                                                          

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

IV. SINIF YAPILAR                                                                                                                                        

A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   615,00

. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan

eğitim yapıları)                                                                                                                                                      

. Poliklinikler                                                                                                                                                        

. Liman binaları                                                                                                                                                     

. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)                                                                                                            

. 150 kişiyi geçen cezaevleri                                                                                                                                 

. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri                                                                                                            

. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişiye kadar)                                                                                                  

. Entegre sanayi tesisleri                                                                                                                                       

. Aqua parklar                                                                                                                                                       

. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)                                                     

. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları                                                                          

. Büyük alışveriş merkezleri                                                                                                                                 

. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri                                                                                                                   

. Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)                                  

. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)                                                                                                                                        

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   695,00

. İş Merkezleri                                                                                                                                                      

. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri                                                                                         

. Metro istasyonları                                                                                                                                               

. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları                                                                                                       

. Büyük postaneler (merkez postaneleri)                                                                                                               

. Otobüs terminalleri                                                                                                                                             

. Satış ve sergi binaları (showroomlar)                                                                                                                 

. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)                                                            

. Banka binaları                                                                                                                                                     

. Normal radyo ve televizyon binaları                                                                                                                   

. Özelliği olan genel sığınaklar                                                                                                                              

. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)                                                      

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

C GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   800,00

. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları                                                                                                                

. Bakanlık binaları                                                                                                                                                 

. Yükseköğrenim yurtları                                                                                                                                      

. Arşiv binaları                                                                                                                                                      

. Radyoaktif korumalı depolar                                                                                                                              

. Büyük Adliye Sarayları                                                                                                                                      

. Otel (3 yıldızlı) ve moteller                                                                                                                                 

. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri                                                                                                                    

. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları                                                                                   

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

V. SINIF YAPILAR                                                                                                                                          

A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.015,00

. Radyo-Tv İstasyonları                                                                                                                                        

. Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi                                                                                                                

. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar                                                           

. Borsa binaları                                                                                                                                                     

. Üniversite kampüsleri                                                                                                                                         

. Yüksekliği 50,50 m’yi aşan yapılar                                                                                                                    

. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)              

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.240,00

. Kongre merkezleri                                                                                                                                              

. Müze, sergi kütüphane kompleksleri                                                                                                                  

. Olimpik spor tesisleri–hipodromlar                                                                                                                    

. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları                                                                                                   

. Hastaneler                                                                                                                                                           

. Havaalanları                                                                                                                                                        

. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde)                                                                                            

. Oteller (4 yıldızlı)                                                                                                                                               

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

C GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.400,00

. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)                                                                                 

. Büyük radyo ve televizyon binaları                                                                                                                    

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

D GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.690,00

. Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri                                                                             

. Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun

olarak yapılan yapılar                                                                                                                                            

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

Açıklamalar:

1-) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

2-) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2012 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2012 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

2012 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2012 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

Asgari İşçilik Hesaplama

Asgari İşçilik Birim Maliyet

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..