Sigortalı 6111 den tekrar faydalanabilir mi?

Sigortalı 6111 den tekrar faydalanabilir mi?

6111 sayılı kanunun 74. maddesi ile 4447 sayılı İşiszilik Sigortası Kanunu’na (…….) geçici 10. madde eklendi ve ilgili madde de ” prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı “nın işsizlik fonundan karşılanacağına dair hüküm eklenmiştir. 4447 / Geçici 10. madde de ” Bu maddeyle sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz. Ancak ikinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin, aynı bent kapsamında yeniden işe alınmaları ve (1) veya (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve nitelikleri bu dönemde temin etmeleri halinde destekten yeniden yararlanabilirler. Bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülür ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamaz. ” denilmektedir.

 

Benzer Konular :

SGK teşviklerinde yeniden faydalanılır mı

Sigorta teşviklerinde yeniden faydalanılır mı

Sigorta teşviki tekrar eder mi

Sigorta teşvik tekrarı

Sigortalının tekrar işe girmesinde sigorta teşviki

SSKlının tekrar işe girmesinde sigorta teşviki

SGKlının tekrar işe girmesinde sigorta teşviki

Sigorta teşvikinden tekrar faydalanılır mı

SGK teşvikinden tekrar faydalanılır mı

SGK işveren teşvikinden tekrar faydalanılır mı

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..