Sigortaya (SGK) borcu olmayan işverenlere, prim ödemelerinde avantaj var mı?

Sigortaya (SGK) borcu olmayan işverenlere, prim ödemelerinde avantaj var mı?

          5510 sayılı kanunun 81. maddesi “ Prim oranları ve Devlet katkısı “ başlığını taşımakta olup ilgili maddenin (ı) bendinde özel sektör işverenlerine 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştırmaları halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş (5) puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Teşvik

Sigorta işveren teşviki

İşverene Teşvik

%5 lik teşvik

Yüzde beşlik teşvik

%5 lik sigorta teşviki

Yüzde beşlik sigorta teşviki

Prim avantajı

Prim İndirimi

Sigorta prim teşviki

Sigorta prim borç teşvik

İşverene sigorta prim indirimi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..