Soru : 18 Yaş öncesi sigorta başlangıcı emeklilik açısından kabul ediliyor mu?

Soru : 18 Yaş öncesi sigorta başlangıcı emeklilik açısından kabul ediliyor mu?

Cevap : 01.04.1981 tarihinden önce ki 18 yaş öncesi sigortalılık başlangıcı başlangıç olarak kurum tarafından kabul edilmekte 01.04.1981 ve sonrasında ki 18 yaş öncesi sigortalılık başlangıcı başlangıç olarak kabul edilmemekte 18 yaşının doldurulduğu tarih başlangıç olarak kabul edilmeketdir.

Kaynak  :

 5510 sayılı kanun “ Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi “ madde başlığını taşıyan 38. Maddesinde “ …. Bu Kanunun uygulanmasında 18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir.” Denilmektedir.

Gene 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu “506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri “ madde başlığını taşıyan Geçici 6. Maddesinde “17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanuna göre 1/4/1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında, bu Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sigortalılık süresinin 18 yaşın doldurulduğu tarihten başlayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz.” Denilmektedir.

 

 

Benzer Kavramlar      :

18 yaş öncesi sigortalılık

onsekiz yaş öncesi sigortalılık

Çocuk sigortalılığı

18 yaş sigorta

Çocuk sigortası

Erken yaş sigortası

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..