Soru : Bağkura (4/b) Tabi Vergi Mükellefiyim. Bağkurlulara (4/b) Da Sigorta Tarafından Geçici İş Göremezlik Ödeneği Veriliyor Mu? (Soru Tarihi : 15.10.2011)

Soru : Bağkura (4/b) Tabi Vergi Mükellefiyim. Bağkurlulara (4/b) Da Sigorta Tarafından Geçici İş Göremezlik Ödeneği Veriliyor Mu? (Soru Tarihi : 15.10.2011)

Cevap : Bağkurlulara (4/B) İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları Halinde Ve Bağkur’ lu Bayanlara da Doğumdan Dolayı Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilmekte Fakat Bağkur’ lu Erkek Veya Kadınlara Hastalıktan Dolayı Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilmiyor. Bu Konu İle İlgili 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 18. Maddesinde “Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir. Ancak bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre doğum öncesi ve doğum sonrası çalışmadığı sürelerde geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için yatarak tedavi şartı aranmaz.” denilmektedir.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..