Soru : Eczacılık faaliyeti ile iştigal eden mükellefim. Geçmiş yıllara ait Bağ-kur primlerimi ve cari primlerimi topluca 2014/Kasım ayında ödemiş bulunmaktayım. Ödemiş olduğum geçmiş yıl bağkur prim borçlarımı gider olarak kullanabilir miyim?

Soru : Eczacılık faaliyeti ile iştigal eden mükellefim. Geçmiş yıllara ait Bağ-kur primlerimi ve cari primlerimi topluca 2014/Kasım ayında ödemiş bulunmaktayım. Ödemiş olduğum geçmiş yıl bağkur prim borçlarımı gider olarak kullanabilir miyim?

Cevap : Geçmiş yıllara ait olan Bağ-kur (4-b) prim tutarlarını, ödeme belgelerini gerektiğinde ibraz etmeniz şartıyla ödendiği yılda gider olarak indirim konusu yapabilirsiniz.

Bu konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının 20/06/2005 tarih ve B.07.1.GİB.0.40/4010-184/28008  sayılı özelgesi ( mukteza) mevcuttur.

Bağ-Kur primlerinin indirim konusu yapılması hk.

Tarih 20/06/2005
Sayı B.07.1.GİB.0.40/4010-184/28008
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI   :B.07.1.GİB.0.40/4010-184

       20.06.2005* 28008

………..VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü’ne)

İLGİ: ……… tarihli ve ……………. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazımızda, ………. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………. vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi …………….’un ………. tarihinde otobüs işletmeciliği faaliyetini terk ettiği, ancak ödevlinin işin terk tarihinden sonra 2004 yılının 9 ve 12. aylarında geçmiş ayları ve yılları da kapsayacak şekilde toplu olarak Bağ-kur primi ödediği belirtilerek, ödenen primlerin tümünün yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı sorulmaktadır.

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasında sigortalılarca ödenen giriş keseneği ve sigorta primlerinin vergi uygulamasında gider olarak yazılabileceği hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, bağ-kur primlerinin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik  edilmesi şartıyla, söz konusu primlerin hangi yıla ait olduğuna bakılmaksızın fiilen ödendiği  yıla ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilen gelirden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, ödevlinin faaliyetinin ………… tarihinde son bulması nedeniyle, terk tarihinden sonraki aylara tekabül eden primlerin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Benzer Kavramlar     :

Bağkur primlerinin gider yazılması

Geçmiş dönem bağkur prim borçlarının gider yazılması

4-b primlerinin gider yazılması

Bağkur sigorta primlerinin gider yazılması

Bağ-kur sigorta primlerinin gider yazılması

Önce ki yıllar için ödenen bağkur primleri

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..