Soru : Gelecek yıllara da sarkan araç sigorta giderleri nasıl giderleştirilir?

Soru : Gelecek yıllara da sarkan araç sigorta giderleri nasıl giderleştirilir?

Cevap : Oniki aylık peşin ödenen sigorta poliçelerinin düzenlediği yıla ait kısmı içinde bulunulan yılda gelecek yıla ait olan kısmı ise takip eden yılda yasal defterlere gider olarak yazılır.

Konu ile ilgili olarak;

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının

07.12.2016 tarihli

62030549-120[39-2015/855]-239534  sayılı

“ Gelecek yılı da kapsayan kasko-poliçe ödemelerinin hangi  dönemin gideri olacağı hakkında “ konulu özelgesinde “nakliyecilik faaliyetinde kullanılan araç ile ilgili cari hesap döneminde ödenmiş bulunan ve gelecek vergilendirme dönemlerini ilgilendiren sigorta tutarlarının cari hesap dönemine ait kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamakta olup, gelecek hesap dönemini de kapsayacak şekilde peşin olarak yapılmış olan kasko ve zorunlu trafik sigortası harcamalarının cari yıla ait olan bölümünün işletme hesabı defterinin giderler kısmına kaydedilmesi, bu harcamalardan sonraki yıla ait olan bölümlerin ise gelecek yılda işletme hesabı defterine gider olarak kaydedilmesi gerekmektedir. “ denilmektedir.

https://www.gib.gov.tr/gelecek-yili-da-kapsayan-kasko-police-odemelerinin-hangi-donemin-gideri-olacagi-hk

Benzer konu ve kavramlar   :

Peşin ödenen poliçe giderlerinin giderleştirilmesi

12 aylık poliçenin giderleştirilmesi

oniki aylık poliçenin giderleştirilmesi

erken ödenen poliçe gideri

peşin ödenen poliçe gideri

peşim ödenen sigorta gideri

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..