Sorumlu Sıfatıyla Verilmekte Olan KDV 2 Beyannamesinde Önemli Değişiklikler

Sorumlu Sıfatıyla Verilmekte Olan KDV 2 Beyannamesinde Önemli Değişiklikler

7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gereken işlemlerin KDV açısından beyanında kullanılmakta olan KDV Beyannamesinin verilme süresinde, ödeme süresinde değişiklik yapılmış ve KDV 2 beyannamesi ile beyan edilip tahakkuku düzenlenen KDV ‘nin indirimi ise ödeme şartına bağlanmıştır.

Konu il ilgili kanunun maddelerinin yürürlük tarihi 01.01.2024 dür.

KDV 2 Beyannamesinin;

Beyannamenin Veriliş Zamanı :  Sorumlu sıfatıyla verilecek olan KDV 2 beyannamesi dönemi takip eden ayın 21’ine kadar verilmesi gerekmektedir. (3065 sayılı KDV Kanunu madde : 41/1)

Beyannamenin Ödeme Zamanı :  Sorumlu sıfatıyla verilecek olan KDV 2 beyannamesinin ödeme vadesi dönemi takip eden ayın 23’üdür.  (3065 sayılı KDV Kanunu madde : 46/1)

Mükellefler için sorumlu sıfatıyla KDV 2 Beyannamesi verilmesi durumundan tahakkuk eden KDV’nin indirim olarak kullanılabilmesi ödeme şartına bağlanmıştır. (3065 sayılı KDV Kanunu madde : 29/1-ç)

Sorumlu sıfatıyla verilecek olan KDV 2 Beyannamelerinin yukarıda bahsi geçen değişikliklerin uygulama döneminin başlangıcı 2024/Ocak ayına ait olup 2024/Şubat ayında beyan edilecek olan beyannameden itibaren başlayacaktır.

Aşağıda ki görsel Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Takviminden alıntıdır.

 

Benzer Kavramlar :

KDV 2 beyannamesinde değişiklik

KDV 2 beyan değişikliği

Sorumlu sıfatıyla verilecek beyanname de değişiklik

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..