SSK (4/a) sigortalılarının emeklilik için başlangıç yaşı kaç dır?

SSK (4/a) sigortalılarının emeklilik için başlangıç yaşı kaç dır?

(Sigorta başlangıç yaşı) SSK (4/a) sigortalılarının sigorta başlangıç tarihinin hesabında 01.04.1981 tarihi önem taşımaktadır. 5510 sayılı kanunun 38. Maddesinde “18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir.” denilmek sureti ile sigorta başlangıcı 18 yaşından önce olsa bile sigortalılık başlangıcı 18 yaş kabul edileceği vurgulanmakla birlikte aynı kanun geçici 6. Maddesinde ise “506 sayılı Kanuna göre 1/4/1981 tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında, bu Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sigortalılık süresinin 18 yaşın doldurulduğu tarihten başlayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz.” denilerek 01.04.1981 tarihinden önce sigortalı (4/a) olanların sigortalı oldukları tarih başlangıç kabul edilecektir.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..