bağkur prim ödeme etiket arşivi

BAĞKUR PRİMİNİN KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ

Bağkurluların aylık prim ödemeleri nasıl hesap ediliyor? (4/b kapsamındaki sigortalıların aylık ödeyecekleri prim tutarının hesaplanması)

5510 sayılı kanun öncesinde vergi mükellefiyetinden dolayı Bağkur kapsamında olanlar basamak sistemine göre prim ödemekteydiler. 5510 sayılı kanundan sonra 4/b (bağkur) kapsamında olanlar 4/a (SSK’ lılar  gibi) asgari ücret ve asgari ücretin 6,5 katı  arasında belirlenen tutar üzerinden prim ödemektedirler.   

            Sigorta Primi ifadesi : kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasını kapsamaktadır.

4/b (Bağkur) Prim Hesaplaması

a-) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı (yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre değişir)  :  %1 ila %6,5 arası

b-) Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranı) : %20

c-) Genel sağlık sigortası                                                                            : %12,5

Toplamda %33,5 ile %39 arasında prim ödenir.

Örnek : Asgari ücret üzerinden (01.07.2011/31.12.2011 arası asgari ücret brüt . 837,00 TL)

 4/b (Bağkur) kapsamında karayolu ile yük taşımacılığı (nakliyecilik) faaliyetinde bulunan bir kişinin aylık prim ödemesinin hesaplanması;

Kısa vadeli prim nispetinin hesaplanması: Tehlike sınıfı / 2 + 0,5

Karayolu ile yük nakli : Tehlike Sınıfı : 4  = 4 / 2 + 0,5 = 2,50 Prim Nispeti (Prim oranı)

 a-) Kısa vadeli sigorta kolları prim tutarı : 837,00 x % 2,5   =    20,93

b-) Uzun vadeli sigorta kolları primi         : 837,00 x % 20     =  167,40

c-) Genel sağlık sigortası                             : 837,00 x % 12,5 =  104,63

                Toplam Ödenecek Prim Tutarı  : 292,96 TL

Kısa vadeli prim oranı % 2,5 olan işyeri için 2011 / Temmuz ayında işveren için Asgari ücret üzerinden ödenecek toplam prim tutarı 292,96 TL dir.

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..