Etiket arşivi: basit usul damga vergisi

Basit Usul Mükellef olarak berberlik faaliyetinden dolayı mükellefiyet açtıracağım. İşyeri olarak kiralayacağım yer için yapacağım kira kontratı damga vergisine tabi midir?

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunun daki (2) Sayılı Tablo başlığı Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar olup ilgili kısmın devamında  IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar ara başlığını taşır  ve devamında ki 32.maddesin de “Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.  ” İbaresi yer almaktadır. Basit Usul mükellefin faaliyet konusu ile ilgili iş yapmak üzere  kiralayacağı ve kiralanan yerin bir iktisadi işletmeye dahil olmaması kaydı ile yapacağınız kira kontratı Damga Vergisinden istisnadır.