Etiket arşivi: evlilik izni

Evlilik halinde işçiye verilmesi gereken izin süresi kaç gündür?

Evlilik halinde işçiye 3 güne kadar izin verilir ve verilen bu izin süresi yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır.

Kaynak : 4857 sayılı İş Kanunu madde 46 madde 55

İlgili Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Evlilikte izin süresi

Evlilik izin

Evlilik izni

Evlilik Halinde İzin Süresi

Evlilik Halinde İzin

İşçiye verilmesi geren evlilik izni